Kazivanje Platona

Ovo sam sve ispričao da shvatiš da je to tako od pamtiveka, da nisu ljudi postali od danas pokvareni ili odjedanput ili u zadnjim vekovima, nego je oduvek bilo tako. Tako se razvijala ljudska rasa.

Kako nastaje bolest

Za ljude je uzrok bolesti tajanstven zbog toga što su se razvojem civilizacije odvojili od prirode. Time je nestalo saznanje o vezi između uzroka i posledice. Danas, zahvaljujući Svetim znanjima, dolazimo do saznanja o ovoj vezi koje su naši daleki preci bili svesni.

Poruke iz kosmosa

Knjiga sadrži poruke Duhovnih energija dobijene u dubokoj meditaciji koje nazivamo Sveta znanja. One treba da nas zamisle, restartuju i pomognu da nađemo put do izvora Istine koja predstavlja na planeti najvredniju valutu. Tako vrednu a tako u malim količinima. Poruke isceljuju, podižu duhovnost i toleranciju, bude ljubav, istinu, poverenje u svet kosmosa, u Stvaraoca.

Prosvetljenje

Za čoveka ne postoji nijedan veći životni cilj od prosvetljenja. Sa njim se ne može meriti nikakvo bogatstvo, nikakva vlast, nikakvo znanje. Prosvetljenje može postići svaki čovek, ali će to lakše ostvariti osoba čije je Svetleće telo visoko razvijeno.

Od zabluda u kosmosu – do pomoći iz kosmosa​

Zašto je potrebno da ljudi znaju pravu istinu o kosmosu?
Bez poznavanja prave istine ljudska civilizacija će ući u čorsokak. Bez obzira na postojanja tradicije u istočnim zemljama, zapadna civilizacija, kao ekonomski jača i agresivnija, nametnula je svoj način mišljenja u razvoju ljudske civilizacije i u pogledima na sve oblasti ljudskog interesovanja.

Kosmos nudi pomoć

Novi Sad, 2003.

Kada bi ljudi saznali pravu istinu od čega se sastoji kosmos, šta je njegov glavni sadržaj, onda bi počeli da se okreću duhovnim, spiritualnim stvarima, da zanemaruju, da barem potisnu u drugi plan materijalne stvari i interesovanja.

Da li je kraj sveta sudbinski?

Mada je kataklizma vrlo blizu, pred nama, spiritualna bića su još uvek spremna da maksimalno pomognu ljudima, da uklone stanje do koga su sami doveli, što znači da je preostalo još nešto vremena u kome je neophodno da ljudi promene svoj način mišljenja i usklade ga sa voljom Stvaraoca, da najrazvijeniji u paranormalnom smislu među ljudima, učine maksimalni napor, us svesrdnu pomoć spiritualnih bića, da uklone negativne posledice pogrešnog načina mišljenja ljudi koji prete da razore celu planetu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial