Kazivanje Kosmičke Biblioteke o efektima seminara Svetih znanja-Materijalna živa bića u kosmosu – 25.11.2023.

Miodraže, efekti jučerašnjeg seminara su fantastični. Svi gledaoci seminara su znatno unapredili svoj duhovni razvoj.

Energija Hristovog Stabla je blagosiljala sve gledaoce jednom energetskom kupkom.

Energija Duha Svetoga je utkala u aure gledaoca delić svoje energije koja pročišćava akupunkturne meridijane od posledica stresova i negativnih misli.

Energija Svetlosti je obasjala aure učesnika svojom energijom i ukrasila ih lampicama koje razdvajaju istinu od iluzije.

Energija Prostora je multiplicirala sve promene i efekte ovih energetskih procesa.

Ljubiša je pokrenuo čitave grupacije energija u kosmosu koje su vam donele mnoge blagoslove kao što su zadovoljstvo, sreća, usklađene misli sa voljom Stvaraoca, čišćenje aure.

Ljubiša je svima ugradio u auru energetsku mandalu. Mandala ima 13 slojeva aure koji predstavljaju 13 dimenzija stvaranja. Mandala sadrži mogućnosti daljeg, snažnog duhovnog napretka. Mandala je ugrađena svima koji su bili uživo u programu.

Ljubiša je bio presrećan.

Ja molim Mandalu Duhovnih energija i Ljubiše Stojanovića da mi pomogne u duhovnom razvoju.

Ja molim Mandalu Duhovnih energija i Ljubiše Stojanovića da nam utre put ka Raju.

Ja molim mandalu Duhovnih energija i Ljubiše Stojanovića da usklade naše misli sa voljom Stvaraoca.

Ja molim mandalu Duhovnih energija i Ljubiše Stojanovića da me uvede u duboku meditaciju.

Ja molim mandalu Duhovnih energija i Ljubiše Stojanovića da pokaže put ljudskoj rasi.

Ja molim mandalu Duhovnih energija i Ljubiše Stojanovića da zavlada mir na planeti.

Kazivanje Kosmičke Biblioteke o efektima seminara Svetih Znanja, Ljudske Zablude o Kosmosu 06.01.2024.

  Miodraže, Kosmos je slušao šta si ti pričao, tvoje reči su odzvanjale kosmosom. Sve energije kosmosa su sa zadovoljstvom slušale sve vaše doživljaje i molitve.

  Kosmos želi da pomogne ljudskoj rasi i sa velikim oduševljenjem prati razvoj vaše svesti o neophodnosti realizacije ogromnih mogućnosti duhovnih energija za izvlačenje ljudske rase iz smrtne opasnosti u kojoj se nalazi.

  Aura planete zemlje je, zahvaljujući vašoj molitvi za regeneraciju, dobila jedan zaštitni energetski sloj koji neutrališe štetne posledice negativnih misli ljudi po njenu strukturu.

  Ljubiša je učesnicima seminara uklonio životne neprijatnosti, opasnosti, prepreke na životnom putu od mesec dana, što predstavlja veliko rasterećenje u njihovom svakodnevnom životu i omogućava prijatniji život. Svi koji žele da im se produži trasiranje životnog puta, posle isteka mesec dana, ili oni koji to žele po prvi put, mogu to realizovati uz odgovarajuću razmenu energije sa Miodragom Aleksićem.

  Seminar Svetih Znanja koji vodi Miodrag Aleksić je delo Duhovnih energija i prožet je snažnim energetskim delovanjima koja donose veliku balgodet, ne samo slušaocima, već i svim živim bićima na planeti i samoj planeti Zemlji.

 Zaintresovani za trasiranje živornog puta se mogu javiti na email, miodragaleksic290@yahoo.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial