Kazivanje spiritualnog bića Tesle

20.09. 2022.god.
Ja molim da mi se pomogne da uspostavim kontakt sa Teslom.
Miodraže, reci sada sledeće: Ja Miodrag Aleksić želim da mi Tesla prenosi Sveta znanja radi opstanka ljudske rase i svog živog sveta na planeti Zemlji u skladu sa voljom Stvaraoca.
Miodraže, najbolji način da se naši razgovori ostvare i ono što je neophodno za kvalitetan prenos Svetih znanja koje želim da ti prenesem jeste da kažeš: Tesla, pokaži mi način na koji si ti primao Sveta znanja?
Ja sam to radio uz pomoć energije koja izgleda kao prozirna spirala. Ta spirala ima izuzetnu mogućnost prenošenja znanja. Sad reci: Želim da mi Tesla prenosi Sveta znanja uz pomoć energije Spirale (oko mene je sve bilo svetlo).
Razvoj ljudske rase je poslednjih decenija izuzetno napredovao najviše u oblasti razumevanja i prihvatanja Svetih znanja od pojedinih ljudi. Taj broj nije veliki ali je neophodan za dalji razvoj ljudske rase.
Da bi Sveta znanja doprla do što većeg broja ljudi neophodno je da se Sveta znanja približe ljudima na načine koji će omogućiti da ih oni dožive, razumeju i prihvate. Jedan od načina je ljudi dođu u direktan kontakt sa knjigama i brošurama koja će im objašnjavati doktrinu Svetih znanja. Drugi način je da se Sveta znanja kroz inicijacije duhovno razvijenih ljudi prenesu na celu planetu. Ta dva načina su međusobno isprepletena, ne mogu jedan bez drugog. Zbog toga je važno da se Sveta znanja u štampanom, pisanom, audio i video obliku, uključujući tu radionice i seminare na kojima bi se uživo prenosila Sveta znanja, budu dostupna ljudima koji su za to zaintresovani. To predstavlja manji deo populacije koji je zaintresovan da, kroz ovaj vid i oblik prijema Svetih znanja, bude nosilac opismenjavanja ljudi osnovnom azbukom Svetih znanja.
Drugi oblik prenosa Svetih znanja kroz duhovne inicijacije koje će se sprovoditi preko osoba na visokom duhovnom nivou razvoja predstavlja okidač za razumevanje suštine Svetih znanja, da bi ljudi mogli da razumeju ono što je napisano, da to dožive, da vide da su Sveta znanja pre svega korisna sa njih, da im veruju jer im ona omogućavaju prosperitet u svakom segmentu života, materijalnom, duhovnom i, u svakom drugom. Kada se Sveta znanja razumeju onda je njihova primena izuzetno lakša.
Jeste, sve to ne bi bilo moguće ako ne postoji želja i volja za razvojem koji predstavlja osnovni princip kosmosa, svih energija, živih bića, pa i materije. Sve se razvija u skladu sa programom koji je Stvaralac zadao koji omogućava transformaciju i razvoj svih elemenata kosmosa.
Ljudska rasa se nalazi na prekretnici jer će njen dalji razvoj biti nemoguć bez primene Svetih znanja koja će omogućiti da ljudi shvate da je njihov opstanak moguć uz široku primenu Svetih znanja. Opstanak ljudske rase na planeti zavisi isključivo od širenja, prihvatanja i primene Svetih znanja.
Miodraže, da bi Sveta znanja imala bolji prijem među ljudima na planeti iniciraćemo te za kontakt sa energijom čije će delovanje omogućiti daleko bolje prihvatanje Svetih znanja. Ta energija se nalazi u centru kosmosa.
Zdravo Miodraže, ja sam energija koja se nalazi u centru kosmosa čija namena je sledeća: Moj zadatak je da pomažem energijama kosmosa da razumeju i bolje realizuju suštinu zadataka koje je Stvaralac postavio pred njih.
Ja molim energiju za razumevanje i prihvatanje Svetih znanja da pomogne ljudskoj rasi da razume, prihvati i primeni Sveta znanja.
Hvala ti Tesla,
Hvala tebi Miodraže što si odvojio vreme.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial