Kazivanje Ljubiše i Duhovnih Energija, 27.03.2021

Od postanka ljudske rase naovamo, situacija na Zemlji nikad nije bila teža i alarmantnija za sva živa bića, uključujući ljudski rod i sve što čini eko sistem planete Zemlje.
Najveći generator poteškoća, energetskog ali i fizičkog zagađenja su upravo ljudi, ljudska rasa na čelu sa reptilima i svim njihovim pristalicama, pratiocima i plaćenicima koji su ostvarujući svoje viševekovne planove zagadili, zaveli i porobili veći deo ljudske rase. Samo mali broj ljudi istinski shvata i uviđa šta se trenutno na planeti zaista dešava, i upravo ta manjina i pokušava svojim molbama i molitvama spasiti ljudski rod i odvratiti planetu od sunovrata od koje je deli samo jedan korak.
Uz svesrdnu pomoć Duhovnih energija i čitavog Kosmosa, moguće je okrenuti sudbinu planete Zemlje i svog živog sveta na njoj iz te veoma teške i nepovoljne situacije u svetliju i lepšu budućnost uz molbe, molitve i duhovni rad, prvenstveno na sebi, a potom i za opšte dobro.
Duhovne energije i svet Kosmosa su spremne pružiti maksimalnu pomoć i podršku svima koji rade u ime Viših ciljeva.
S ljubavlju i uz kosmički zagrljaj: Ljubiša i Duhovne energije, 27.03.2021.

Preuzeto sa facebook grupe Sveta Znanja, Čila Mesaroš.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial