Kazivanje Energetskog Oblaka i Avalokitešvare, Grčka, jul 2022. god.

Molim Energetskog Oblaka da mi prenese šta se desilo u manastiru Svetog Dionisija na Olimpu? Imam utisak da su se desile neke značajne promene po ljudski rod i planetu?

Miodraže, to što ste juče uradili će omogućiti da ljudska rasa izbegne ono što je najavljivano Ljubiši i drugima,a odnosi se na razorne zemljotrese, erupcije vulkana, izmenu kopna i mora koji bi desetkovali ljudski rod. Vaš doprinos, vaš dolazak u manastir Svetog Dionisija je bio inicijalna kapisla koja je omogućila delovanje velikog broja energija, uključujući globalne energije kosmosa, da saniraju posledice teškog razaranja aure planete Zemlje. Ti si to osetio.
Planeta Zemlja je zadovoljna onim što se desilo. Vaša grupa je dobila velike blagoslove i nagrade. Možemo reći da su se kataklizmične promene u kori planete Zemlje svele na ono što je neizbežno, što se ne može izbeći, i odnosi se na sudbinsku kataklizmu planete koja će se odigrati sa što manje štete po ljudski rod. 

Zdravo Miodraže,
Zdravo Avalokitešvara,
Grčka je bila počastvovana vašim dolaskom i molbama koje su pokrenule delovanje globalnih i drugih energija u cilju pokretanja procesa zaštite aure planete Zemlje od mnogobrojnih negativnih misli i stresova ljudi. Snažno i sinhronizovano delovanje energija i čišćenje aure planete će omogućiti da planeta Zemlja realizuje nameštanje svoje kore na način koji neće ugroziti razvoj biljnog i životinjskog sveta i razvoj ljudske rase. Kao što ti je rečeno, to se odigralo tokom vašeg boravka u manastiru Svetog Dionisija. Stvaralac je nadgledao ceo proces.
Ljudska rasa ima zadatak da razvije jednu generaciju svetlećih tela i Stvaralac ne želi da ljudi svojim ponašanjem prekinu tu veliki čast koji su dobili od njega. Ljudi su dobili novu šansu da se Sveta misija ljudi realizuje i zato je potrebno da se Sveta znanja rašire među ljudima, kako bi se misija uspešno realizovala.
Kataklizme koje će se desiti, promene kopne i mora, razorni zemljotresi, biće prilika da ljudi shvate da je njihov razvoj nemoguć bez prihvatanja, primene i širenja Svetih znanja. To će biti prilika da oni koji se budu okrenuli Svetim znanjima sačuvaju život svoj i svoje porodice, zdravlje, i što je najvažnije, veru u bolji život.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial