Pravci delovanja Stvaraoca u kosmosu

Ukoliko ste član Facebook grupe Sveta znanja – Čila Mesaroš, imate priliku da pogledate sledeći video: https://www.facebook.com/cila.mesaros/videos/569900286921037/?t=132

Ovaj kratak video zapis je pomoć na duhovnoj stazi. Služi za poboljšanje funkcionisanja nervnog sistema i za spuštanje rada moždanih talasa kao priprema uvođenja u dublju meditaciju. Redovnim korišćenjem snimka se znatno poboljšava funkcionisanje nervnog sistema i postiže dublja i ispravnija meditacija.

Delovanje Hristovog energetskog centra (Hristova kugla)

Iznad zgrade županije u Somboru postavljenog 2008. godine od strane dr Ljubiše Stojanovića. Primila Čila Mesaroš

Pomoć za usklađivanje misli sa voljom Stvaraoca od dr Ljubiše Stojanovića – Primila Čila Mesaroš

Isceljujući snimak dr Ljubiše Stojanovića za sve vrste psihičkih i fizičkih bolesti

Tempo ozdravljenja zavisi od težine i dugotrajnosti bolesti. Najlakše se isceljuju blage, pa srednje teške i na kraju teške i hronične bolesti. Preporuka je puštanje snimka nekoliko puta dnevno sa pauzom od najmanje sat-dva vremena. Primila Čila Mesaroš

Poklon od Ljubiše

Snimak za čišćenje prostora i energetskog sistema ljudi i zaštita od svih energetskih delovanja koja nisu u skladu sa voljom Stvaraoca. Dopuna i pojačanje postojećeg snimka sa sajta Lepota Duhovnog Razvoja. Primila Čila Mesaroš

Potencijal i Stvaralac

Seminar “Put ka prosvetljenju”, 26.2.2008, Novi Sad

Seminar “Put ka prosvetljenju”, Novi Sad 08.12.2007.god.

Moral i humanost

Seminar “Put ka prosvetljenju”, Novi Sad 26.1.2008.

Sveta Znanja – Problemi koji opterećuju čovečanstvo

Poštovanje i tolerancija između različitih mišljenja

Dr Ljubiša Stojanović je u dubokoj meditaciji dobio od Platona jedno kazivanje, koje savetuje kako ljudi treba da razgovaraju između sebe prilikom Širenja Svetih znanja, u raznim sitacijama. U ovom videu, Ljubiša govori o jednoj situaciji koja se odnosi na suprostavljena mišljenja. Svako ima pravo na slobodu mišljenja i religioznog opredeljenja i mi nemamo pravo da nekome kažemo:” Ne, Vi niste u pravu.”, već bi trebalo da kažemo: “Ja veoma poštujem Vaše mišljenje, ali imam drugo mišljenje.” Znači mi poštujemo njegovo uverenje, ali isto tako tražimo da on poštuje kako mi mislimo: “Ja ne mislim kao Vi, ja mislim drugačije.” To dovodi do izbegavanja konflikta, razvoja tolerancije, duhovne širine i mišljenja, koje je u skladu sa voljom Stvaraoca. Originalan tekst može se pročitati u knjizi “Kazivanja iz Kosmosa”.

Ljudska svest

Na predavanju u Novom Sadu 2009. godine, dr Ljubiša Stojanović je izneo saznanja, koja je dobio u dubokoj meditaciji, o ljudskoj svesti.

Svest čoveka se nalazi u njegovoj auri, u beloj bioenergiji, koja ima svojstvo da prima informacije spolja, izvan nje, da ih skladišti, analizira, da izvodi zaključke, postajući tako pametnija, sa više znanja i više iskustva. Znači, svest čoveka preuzima informacije o nekim dešavanjima i stanjima, i onda ih analizira i donosi zaključke o njima. Zaključci se memorišu i svest ih koristi u novom procesu razmišljanja i donošenju zaključaka.

Život čoveka začinje se spajanjem spermatozoida i jajeta, a njegov pravi život, život njegove svesti, započinje u tom istom momentu stvaranjem njegove aure, oko začetog jajeta. Razvojem embriona i aure tokom trudnoće, dolazi do prvih znaka svesnosti kada embrion prima spoljašnje nadražaje i postaje ih svestan, emitujući misli vezane za prijatnost i neprijatnost doživljaja koje prima njegova aura i telo. Posle rođenja, svest se razvija zahvaljujući kontaktima sa spoljašnjim svetom putem aure i tela, zatim doživljajima koji dolaze iz aure i tela, kao i analizom svih tih doživljaja. Kasnije svest počinje da stvara svoje predstave i svoje mišljenje o tim doživljajima, u prvo vreme vezano za njihovu prijatnost i neprijatnost, zatim za korisnost i štetnost u odnosu na tu osobu, mišljenje o okolnom svetu, kao i o sebi samom. Taj proces u principu traje celog života.

Informacije iz celog kosmosa dolaze do ljudske aure, prolaze kroz informacione kanale u auri i jedan deo informacija preuzima bela bionergija, a drugi deo se skladišti u tzv. krenovima znanja u auri. Informacije, koje su naša čula sakupila u kontaktu sa okolinom, dolaze do mozga, koji ih emituje i bela bioenergija ih takođe preuzima.

Mozak prestavlja mesto gde se odvija proces razmišljanja bele bioenergije i rezultate tog razmišljanja mozak emituje preko ljudskih misli, koje u trenutku stižu do kraja kosmosa. Mozak organizuje rad svih organa u telu pomoću informacija koje dolaze od Životnog talasa, koji nosi programe koji omogućavaju aktiviranje života u mrtvoj materiji.

Posle biološke smrti, bela bionergija iz cele aure i tela se skuplja, grupiše u obliku beličastog oblačića koji sadrži i našu svest, znanja i iskustva koja smo tokom života sticali. Naša svest, dakle, u okviru oblačića bele bioenergije, nastavlja da živi i odlazi u utočišta u kosmosu.

Detaljno u knjizi dr Ljubiše Stojanovića, “Aura”.

Mesta moći: Cahokia Mounds i Sedona. Aktivirao energetska delovanja i snimio dr Srđan Škrbić. 2019.

Da biste bolje doživeli energije udobno se smestite i zažmurite.
Cahokia Mounds je arheološki lokalitet drevnog indijanskog grada misisipijske kulture u državi Illinois, SAD. Naziv mu potiče po nazivu plemena Illinois Indijanaca – Cahokia – koji je obitavao na ovom području u vreme pretkolumbovske Severne Amerike. Na lokalitetu se nalazi preko 80 veštačkih zemljanih nasipa, različitih veličina , oblika i namena.
Mesto moći sadrži 248 zrelih svetlećih tela koja potiču baš sa tog mesta. Ovo mesto moći nastalo je davno, pre indijanske civilizacije, pre 21 800 god. i spada u veoma stara mesta moći. U to vreme, su ovde bila nastanjena plemena koja su jedna za drugim dolazila na ovo mesto moći, zadržavajući se tu od 100 do 480 godina. Mesto moći je nastalo sakupljanjem 32 zrela svetleća tela, koja su pre toga pratila svako svoje pleme. Mnogo kasnije, došlo je do nastanka civilizacije koja je živela oko reke Misisipi, koja je preteča naredne indijanske civilizacije.
Na ovom mestu moći postoje 148 zrelih svetlećih tela koja potiču od 74 pripadnika indijanskih plemena koja su živela tu, ali i na daleko širem prostoru. Kasnije, sa dolaskom belaca, ovde su sazrela još 32 svetleća tela, 14 potiču od belaca doseljenika. Ovde se nalaze zrela svetleća tela Bendžamina Frenklina.
Zrela svetleća tela na ovom mestu moći se odlikuju velikim znanjem o kosmosu, ali i odnosima između različitih ljudskih zajednica, što na neki način predstavlja njihovu specijalnost. Zato je potrebno da se na ovom mestu moći daju molbe vezane za popravljanje odnosa između civilizacija na planeti i jednu evoluciju današnjih odnosa u buduće mnogo bolje odnose i saradnju između država.
Mesto moći Sedona, nalazi se u državi Arizona, SAD. Ovo mesto moći je izuzetno snažno u pogledu isceljuućih delovanja. Ovde su zrela svetleća tela vrhunskih indijanskih vračeva koji su imali velike mogućnosti u pogledu isceljenja. Broj svetlećih tela je 162. Detaljnjije o ovom mestu moći na: www.kazivanjaizkosmosa.com i www.lepotaduhovnograzvoja.com Podatke o mestu moći dobio u meditaciji dr Srđan Škrbić.

Avatar

Način funkcionisanja i struktura svetlećeg tela

Sveta misija ljudske civilizacije

Poseta Mestima Moći u Engleskoj, Nepalu, Tibetu i Indiji, april 2007. god.

Seminar “Put ka prosvetljenju”
Dr Ljubiša Stojanović, Beograd 2007. god.

Seminar “Put ka prosvetljenju”
Dr Ljubiša Stojanović, Novi Sad 2009. god.

Svetleće telo i Mesta moći

Mesto moći – Hilandar

Mesto moći – Čičenica

Mesto moći – Park Jelena

Mesto moći – Sikstinska kapela

Mesto moći – Vestminster Ebi

Mesto moći – Zid Plača

Mesto moći – Palenke

Mesto moći – Teotiuakan

Mesto moći – Sedona

Mesto moći – Zabranjeni Grad

Mesto moći – Zlatni Buda

Mesto moći – Džajpur

Mesto moći – Tajland
Snimio i aktivirao energetska delovanja – dr Srđan Škrbić

Mesto moći – Indija
Snimio i aktivirao energetska delovanja dr Srđan Škrbić

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial