VREMENSKI PROZOR

(Duhovne energije, 10.oktobar 2002)

Kada sam, na uobičajeni način, uspostavio kontakt sa duhovnim energijama pojavilo mi se pred očima nešto što podseća na horizontalnu cev sastavljenu od sivkaste magle. Pogledao sam kroz tu magličastu cev i na njenom kraju ugledao neki pejzaž. Kada sam zumirao, prepoznao sam mesto moći Afroditinu plažu na Kipru. Istovremeno, dobio sam tumačenje duhovnih energija: ta cev predstavlja Vremenski prozor, kroz koju možeš gledati u prošlost i budućnost, pri čemu je potrebno da predhodno odrediš sadržaj i vremenski period. Možeš gledati kroz cev jedan minut, pri čemu odmah dobijaš tumačenje slike od nas. Potrebno je da svakodnevno vežbaš po jedno gledanje.

Evo nekih od gledanja kroz Vremenski prozor..

Faraon Keops je sahranjen u svojoj piramidi. Telo je spušteno strmim i uskim stepenicama, koje i danas postoje, na oko 100 metara ispod tla, do prostorije u kojoj se nalazi bunar. Zatim je stepenicama, kojih više nema, spušten još 40 metara ispod bunara. Sala u kojoj je sahranjen je sva optočena zlatom. Svi nosači su izvršili samoubistvo. Telo se i danas tamo nalazi.

Godine 1324. pre nove ere, faraon koji je tada vladao naredio je, na osnovu maglovite najave date posle sahrane Keopsa, otvaranje piramide i njeno pljačkanje. Četiri provalnika su prodrli do prostorije koja se danas smatra za mesto gde se nalazi Keopsov sarkofag. Soba je bila prepuna zlata i ukrasa, a zidovi prekriveni zlatnim pločicama. Pljačkaši su smatrali da su u sarkofagu našli Keopsovu mumiju, ali je to bila mumija neke nepoznate osobe. Kada su provalnici izašli, zid se sam zatvorio.

Hristos nije nosio krst, dok su ga vodili na Golgotu! Ruke su mu bile vezane konopcem, vojnici su ga neprestano šibali korbačem, a svetina gađala kamenjem. Bio je sav krvav, a desno oko mu je bilo povređeno. Na golgoti su izvadili postojeći krst, razapeli ga na njega, a zatim ga uspravili. Tek, kada se sve smirilo, Hristos je poslednjom snagom počeo da čisti auru Zemlje što mu je bio glavni zadatak.

Tito se, ipak, rodio u Kumrovcu u kući koja je sada spomen dom.

Hristovo telo je posle skidanja sa krsta, umotano u platno i smešteno u pećinu. Posle izvesnog vremena ono se dematerijalizovalo, a prazno platno se polako spustilo na podlogu.

Još kao student u Beču, Nikola Tesla je kontaktirao s Energetskim oblakom, koji mu je rekao da može stvoriti trofaznu električnu struju i motor bez kolektora.

Templari su, pri iskopovanju u hramu cara Davida, pronašli mumiju za koju su verovali da je neki od kraljeva pred Rimsko osvajanje. To je ustvari mumija cara Davida, ali ljudi to ne znaju. Nalazi se u muzeju u Jerusalemu.

U Davidovom hramu Templari su ispod poda pronašli kamenu kocku. U unutrašnjosti kocke je bio papirus sa Hristovim tekstom i potpisom: Iša, sin Jakova iz Nazareta. Temlari drže u tajnosti ovaj papirus u Francuskoj, a služi im za nadahnuće i energetsko čišćenje.

Preneseno Ljubiši Stojanoviću.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial