Drugo Svetleće telo

Istovremeno sa sazrevanjem Svetlećeg tela, koje je pratilo živote nekoliko stotina ljudskih generacija, sazreva i drugo Svetleće telo nastalo iz žutog jezgra te osobe, kao posledica njenog izuzetnog razvoja tokom života. Posle sazrevanja oba Svetleća tela, prosvetljena osoba može regulisati dužinu svog života kako bi mogla da realizuje sve programe koje je zamislila u cilju pomoći razvoju ljudske civilizacije.

Lečenje išijasa

Išijas je jako rasprostranjena bolest. Nerv išijadikus koji izlazi iz dna kičme ide jednim krakom u levu, a drugim u desnu nogu i do dna noge se prostire. To je nerv koji snabdeva nogu, kuk i krsta i, kada napravimo neki nagli pokret, dešava se da nerv iskoči iz ležaja i pršljen u kome se nalazi nerv otvori se i nerv iskoči i, kad se pršljen vrati, on ga uštine.

Prvo otkrovenje kosmosa

Poruka koju sadrži knjiga Sveta znanja bi se mogla podeliti na četiri glavne oblaste:

1. Prvo otkrovenje kosmosa koje daje prave sliku njegovog sadržaja, prostranstva, istorije, razvoja i njegove budućnosti, pri čemu ništa nije skriveno i nedorečeno. Posebno je istaknuta ličnost Stvaraoca kao tvorca svega što postoji.

Mentalno duhovna higijena

Teška su vremena. Znam. Teška za ceo ljudski rod. Mediji nas obasipaju novim i novim informacijama o virozi i ostalim nedaćama, iz sata u sat, iz minuta u minut, stvarajući kod većine ljudi napetost, strah, osećanje nemoći, beznađa, zbunjenosti i svih negativnih osećanja koja se zamisliti mogu.

Energija Sivi Trougao

“Ljubiša, dobio si jednu moć koja ti se danas spontano prikazala kao neka trouglasta piramida odnosno u dve dimenzije kao trougao od sive magle, pri čemu osnovica trougla leži tebi na grudima ispred vrata, a vrh trougla je dotakao osobu koju si želeo da isceliš. Ovo je jedna veličanstvena moć koja sadrži čitav niz mogućnosti.

Energetska struktura Blesak

„Ljubiša, pozdravljam te.
Ja sam energetska struktura koju možeš nazvati Blesak. Ti si naslutio moju namenu, a prava istina je sledeća. Ti si dobio moć od Diska da me možeš realizovati u nekom prostoru do 30 metara u prečniku, pri čemu je moja namena da trenutno neutrališem sve patogene viruse i bakterije koje se nalaze u tom prostoru, kao i sve one koje se nalaze u živim bićima koja su trenutno u tom prostoru, pre svega u ljudima.

Život posle smrti

Vi znate da su nam Sveta znanja objasnila šta se dešava sa našom svešću posle smrti. Naša svest u vidu jednog oblačića nastavlja da živi, telo se raspada, siva bioenergija iz aure se rasplinjava u slobodni prostor, jedino što od nas ostaje to je bela bioenergija koja i dalje ide kroz akupunkturne kanale, samo što se onda skupi u jedan mali oblačić, nije više razuđena po celoj auri koja je 25 metara u prečniku, već je sabijena i onda je kompaktnija, sigurnija, bolje funkcioniše. U tom oblačiću ostaje i informaciona energija, jer bez nje bela energija ne bi mogla da funkcioniše, inače bi bila potpuno onesposobljena. Informaciona energija nastavlja da prima informacije iz spoljašnjeg prostora i prenosi beloj bioenergiji. Znači, glavni elementi aure posle naše smrti ostaju.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial