Prvo Otkrovenje Kosmosa

Stvaraočevo delo – kosmos, sa svojim izuzetno složenim sadržajem, predstavlja jedinstvenu pojavu koja se nikada pre toga nije dogodila, niti će se ikada kasnije ponoviti. Kao što je Stvaralac jedinstven, tako je jedinstveno i njegovo delo. Stoga se sve što je bilo, što jeste i što će biti sastoji u Stvaraocu i rezultatima njegovog rada. Činjenica da ne postoji ništa izvan toga, usmerava nas da što bolje upoznamo upravo biće Stvaraoca i rezultate njegovog rada u onoj meri u kojoj je to ljudima potrebno i za razvoj ljudske civilizacije korisno.
Postoji bezbroj energija i njihovih funkcija koje ljudi ne mogu shvatiti, ali postoji isto tako bezbroj energija i njihovih funkcija koje bi ljudi u znatnoj meri mogli shvatiti, a koje nemaju nikakvog značaja za razvoj ljudske civilizacije. Stog je potpuno nepotrebno da se ljudi upoznaju i sa jednim i sa drugim besknačnim brojem energija.
Prema tome, ovo prvo otkrovenje kosmosa, koje će biti prikazano u knjizi Sveta znanja, sadržaće osnovne elemente i znanja o Stvaraocu i kosmičkim energijama – njegovom delu, u onoj meri u kojoj je to ljudima korisno i neophodno da se sa tim upoznaju. Ali će akcenat biti dat na one energije koje za ljude mogu biti značajne i korisne, bez obzira da li oni mogu shvatiti njihov sadržaj i funkciju ili ne. Znači da će ova knjiga Sveta znanja pružuti ljudima osnovna znanja o Stvaraocu, kosmosu i u onoj meri detaljno izneta saznanja o energijama koje mogu biti korisne za ljudsku civilizaciju koliko je to neophodno, uz potuno detaljisanje i objašnjenje o mogućnosti korišćenja određenih energija za razvoj ljudske civilizacije. To znači da će ovaj poslednji deo u izlaganju biti do te mere detaljan da bi ga mogle praktično primeniti osobe sa visokom paranormalnom moći za pomoć u razvoju ljudske civilizacije kako bi što pre dostigle veliki cilj ljudske rase – sazrevanje svih svetlećih tela ljudi.

Odlomak iz knjige “Sveta Znanja” dr Ljubiša Stojanović.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial