Kosmos je prošireni sadržaj Stvaraoca

Svako naše izlaganje počinje rečima Stvaralac, jer on predstavlja praizvor, suštinu, sadržaj i razvoj kosmosa. Zbog toga je bilo šta u kosmosu nezamislivo bez Stvaraoca i ništa se u kosmosu ne dešava što nije u skladu i u vezi sa željom Stvaraoca. Zato se može reći da je kosmos prošireni sadržaj Stvaraoca koji se dalje neprikodno razvija, ali i dalje ostaje deo Stvaraoca. Ova činjenica ne sprečava da se svaki od delova kosmosa, počev od globalnih sveprožimajućih energija, pa preko raznih srednje važnih do specifičnih i lokalnih energetskih struktura, svaka od njih razvija u skladu sa programom koji je Stvaralac dao.
Međutim, svaka od njih realizuje samostalno svoj razvoj zahvaljujući ugrađenom programu koji im omogućava da opstanu, ali i da se razvijaju, uspostavljaju kontakt sa drugim energijama i materijama i da iz toga proizilaze novi sadržaji, čiji osnovni cilj je sve složenije, sve suptilnije i sve kreativnije funkcionisanje. To znači da energije imaju apsolutnu slobodu i punu kreativnost u realizaciju svog razvoja bez obzira što taj razvoj usmerava Stvaralac.

Iz knige „Sveta Znanja” Ljubiša Stojanović.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial