Energija i materija

Sve što je oko tebe, prostor, biljke, životinje, zemlja, to je sve deo prirode. Potrebno je da to sve doživiš kao deo celine, kao jedno u raznim varijacijama. Pored materije, tu postoje razne energije: slabe, jake, stvaralačke, koje su ponekad zgusnute na pojedinim mestima, u skladu sa zakonima koji među njima vladaju. Potrebno je da sagledaš, u kontinuitetu, energiju I njen zgusnuti segment, a zatim dalje, u nastavku, ponovo energiju. Čvrsti oblici su kao čvorovi na nekom mekom kanapu. Nastali su pod posebnim uslovima u kojima se energija našla. Oni nisu zasebne celine, oni su deo energije, njen jedan segment koji se na neki način deformisao, izmenio svojstva energije.
Živa materija je posledica delovanja stvaralačke energije, za razliku od mrtve čvrste materije, koja je nastala od energije pod određenim okolnostima. Živa bića, živa materija nastala je od stvaralačke živototvorne energije tako organizovane i osmišljene da može samostalno da funkcioniše i da se umnožava, pri čemu stalno ostaje deo te životne energije, kao jedna njena tačka, kao ostrvo u moru. Sva živa bića, u stvari, plivaju u toj živototvornoj energiji, ona su čestice u tom moru životne enegije i sva su preko nje međusobno spojena. Postoje i druge energije koje dolaze u kontakt sa živim bićima, ali one sa njima nisu međusobno povezane. Životna energija, sa svim živim bićima u sebi, prostire se po celom kosmosu, čini jednu celinu, jednu porodicu. Postoji veliki broj živih bića na Zemlji i u kosmosu, ali su sva ona povezana, sva su prožeta tom stvaralačkom energijom, kao što je kandirano voće u želeu međusobno spojeno želeom.

Iz knjige Prosvetljenje, dr Ljubiša Stojanović.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial