Svetleće telo

Šta je to Svetleće telo

Stvaralac, preko Jedinstvenog polja, neprekidno realizuje stvaranje različitih energija čiji je cilj određeno delovanje u skladu sa potrebama funkcionisanja kosmosa. Postoje, međutim, odstupanja od normalnog ponašanja energija u kosmosu koja su, zbog neizmernih dimenzija i sadržaja kosmosa, moguća. Da ta odstupanja od normalnog ponašanja ne bi otišla suviše daleko, neophodno ih je blagovremeno korigovati, kako bi se normalno funkcionisanje kosmosa neprekidno održavalo. Da bi kosmičke energije bile u mogućnosti da vrše korekture svih odstupanja u kosmosu, moraju zadovoljiti određene kriterijume:
1. moraju biti sastavljene od superinteligentne energije koja je toliko suptilna da je druge energije ne mogu ni na koji način izmeniti
2. njihova superinteligencija mora im obezbediti da u svakoj situaciji pronađu optimalno rešenje
3. njihov vek mora biti večit.
U prirodi takva energija ne postoji, niti je može proizvesti Jedinstveno polje. Ona mora sama sebe osposobiti za sve vrste delovanja. Taj razvoj se najbolje obezbeđuje uz živa bića koja imaju slobodnu volju. Kako je Hristova energija zadužena za sva živa bića u kosmosu, ona emituje embrione budućih Svetlećih tela koja se kače za aure najperspektivnijih živih bića na pojedinim planetama. Da bi se od embriona došlo do zrelog Svetlećeg tela, neophodno je da, u sadejstvu sa živim bićima, provedu više hiljada godina, a da bi većina svetlećih tela vezanih za određena živa bića sazrela, potrebno je da prođe između sto pedeset i dvesta hiljada godina. Tako veliki broj zrelih Svetlećih tela predstavlja kritičnu masu koja je dovoljna da pokrene proces obnavljanja aure planete na kojoj su nastala, a zatim da svoju delatnost razviju i šire, svuda gde je njihova pomoć neophodna. Posle dugog vremena provedenog u korekcijama grešaka u svemiru, zrela Svetleća tela se utapaju u Jedinstveno polje gde večito žive, do kraja kosmosa.

Odabrana je ljudska vrsta

Pre 144 000 godina ljudska vrsta je odabrana da realizuje ovaj Veliki cilj. U vrlo oštroj konkurenciji, sa delfinom i divljom svinjom, čovek je postao nosilac ovog plemenitog procesa.Od tada do danas svetleća tela su aktivirala proces kreativnosti i razvoja inteligencije kod ljudi, a njihovo kreativno ponašanje omogućavalo je razvoj Svetlećeg tela, od embriona ka konačnom stadijumu zrelog Svetlećeg tela. Na taj način su Svetleća tela, prateći život jednog čoveka, postigla određeni razvoj. Posle smrti te osobe Svetleća tela su preuzimala sledeći ljudski embrion da bi, po pravilu, tokom njegovog života napravila novi korak u svom razvoju. Izuzetno kreativne osobe su uspevale da u toku svog života toliko unaprede razvoj svog Svetlećeg tela da ono dostigne nivo koji je samo korak do sazrevanja. Tada dolazi do pojave koja se zove prosvetljenje, kada osoba dobija izuzetne stvaralačke, mentalne, paranormalne i fizičke mogućnosti koje ne može imati običan čovek. Ukoliko te nove kreativne mogućnosti, prosvetljena osoba iskoristi za razvoj ljudske zajednice, tada ubrzo dolazi do potpunog sazrevanja njenog Svetlećeg tela.

Iz knjige “Kultura energetskog načina življenja i ekologija svesti” dr Ljubiša Stojanović.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial