Ljudske zablude o kosmosu

Vi koji dolazite na seminar „Put ka prosvetljenju“ ovde u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Nišu, Zrenjaninu, Užicu, Čačku, prvi ste ljudi u istoriji čovečanstva koji znaju da postoji bezbroj energija u kosmosu, da kosmos nije vakuum, da kosmos nije prazan, da materija predstavlja mrvicu ne samo po veličini nego i po važnosti, po vrednosti u kosmosu. Vi ne samo da znate da energija ima mnogo nego i znate njihovu podelu, hijerarhiju, koje su najjače, koje najslabije, čemu koja služi, znate njihov izgled, njihovu strukturu.

Energije antikosmosa

„Mi ćemo danas obraditi jednu temu koja će ti izgledalo vrlo čudno. Naime, postoji jedan deo kosmosa loptastog oblika koji čini približno jednu šesnaestinu njegove ukupne zapremine ili oko 7% ukupne zapremine kosmosa.To je ono što se zove antikosmos. Antikosmos je deo kosmosa koji se potpuno uklapa u organizaciju, u šemu funkcionisanja celog kosmosa, odnosno on je u potpunosti u skladu za zamisli i sa voljom Stvaraoca.

Normalna i paranormalna molba

Postavlja se pitanje kako reaguju energije na naše molbe za isceljenje. To nam je najinteresantnije, kako nas one isceljuju. Ima li predstavu neko ko nije pročitao „Auru“? Nema predstavu, jer niko nije mogao da mu kaže to. Kada ljudi daju molbu, iz našeg mozga strahovitom brzinom širi se kao luftbalon energetski talas molbe koji u trenutku stiže do kraja kosmosa. Na površini tog luftbalona nalazi se informacija o sadržaju molbe. Piše tamo za one koji mogu to da čitaju, a mogu Duhovne Energije, piše šta mi to molimo. Svi u kosmosu sem neinteligentnih energija znaju šta je sadržaj naše molbe i uopšte ne obraćaju pažnju na to, već samo konstatuju i upišu u svoju memoriju „Pero je dao takvu i takvu molbu tad i tad“, i ništa ne reaguju, samo konstatuju.

Stvaralac – Izlazak sunca

„Ljubiša, danas je na redu kazivanje o Stvaraocu. Postoji u kosmosu jedna duga, razvučena svetlost koja podseća na izlazak sunca, koja je sa donje strane ravna, a sa gornje je najšira na sredini, da bi se prema krajevima stanjivala dok se potpuno ne ukine. Ima zlatnu boju sunca, sa jednim crvenkastim pramenom desno od sredine. Ona je rezultat rada Stvaraoca tokom tri četvrtine veka kosmosa od početka, znači druge četvrtine pa sve do danas.

Cilj širenja Svetih znanja

„Suština efekata širenja Svetih znanja sastoji se, svakako prvenstveno u usklađivanju misli sa voljom Stvaraoca i postizanjem pravilnog načina mišljenja, ali i upoznavanjem sa Stvaraocem, sa njegovim delom, sa potrebom da ga neizmerno poštujemo i volimo. Širenje Svetih znanja ima zadatak da ljudska zajednica brzo napreduje prema volji Stvaraoca, dakle ceo taj poduhvat tesno je povezan sa Stvaraocem i on je tu centralna ličnost, centralni cilj i suština celog poduhvata. Širenje Svetih znanja u ljudskoj rasi na planeti Zemlji predstavlja projekat vraćanja ljudi ka Stvaraocu, ka njegovoj volji, to je dakle suština Svetih znanja! To je cilj Svetih znanja! Ubrzano vraćanje ljudi ka Stvaraocu kroz usklađivanje misli sa voljom Stvaraoca i ispravljanjem načina mišljenja i usklađivanjem sa voljom Stvaraoca. To je suština
svega.

Stvaranje živih bića

„Stvaranje je najviše dostignuće, najviši cilj kosmosa, koje je u glavnom opredeljenju kosmosa i predstavlja razvoj kosmosa, dolazi na prvo mesto, jer bez stvaranja nečeg novog, bez obzira na vrstu i sadržaj, nema ni razvoja. Ne može se ništa razvijati a da se tapka u mestu, da se ništa novo ne stvori. Stvaranje je, naravno, širok pojam, počev od stvaranja energija, energetskih polja, kosmičkih centara, raznih grupacija, raznih programa za energetske subjekte itd.

Reagovanje energija na sadržaj ljudskih misli

„Ljubiša, pozdravljam te. Dočekali smo da započnemo i drugu knjigu, nek ti je sa srećom i uspešno.“
„Hvala ti, Avalokitešvara.“
„Ljubiša, počećemo sa jednom interesantnom temom u vezi sa energijama kosmosa. Naime, kad god baciš pogled na zvezdano nebo prepuno zvezda i ponegde neke magličaste tvorevine, ti si poslao time svoju misao u kosmos koja sadrži tvoje saznanje, tvoje viđenje tog predivnog izgleda jednog delića kosmosa koje ti imaš u svom vidokrugu.

Stablo Hristove energije

Energije Kosmosa

„Stvaralac je u početku svog dela stvorio energiju koja je nazvana Jedinstveno Polje, na koju je preneo sve svoje moći potrebne za stvaranje novih energija. Od tada do danas Jedinstveno Polje stvorilo je i odgajilo ogroman broj različitih energija. Pored Jedinstvenog Polja Stvaralac je stvorio i osam globalnih energija koje predstavljaju kičmu kosmosa i čine njegovu osnovnu strukturu od kojih su za ljude interesantne samo četiri.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial