Opisani krug oko trougla

Danas ćemo posle dužeg vremena preneti jedno kazivanje o energijama kosmosa. Ljubiša, ti ćeš svakako shvatiti da ovih pedesetak kazivanja koje ti je unapred najavljeno vezano za energije kosmosa predstavljaju samo trunčicu onoga iz čega se sastoji kosmos. Ipak, izbor ovih kazivanja napravljen je tako da budu najkorisnija za čoveka. Neka od njih će govoriti o strukturi kosmosa, o pojedinim energijama i o njihovim grupacijama, a koje nemaju nikakav značaj za ljudsku civilizaciju ali predstavljaju izvanredno znanje o kosmosu koje će ti uvek biti potrebno zbog tvoje misije.
Drugu grupu će sačinjavati kazivanja koja se sastoje od izvanrednih energetskih moći, inteligencije, a istovremeno predstavljaju izuzetan značaj za pomoć ljudskoj zajednici u pogledu isceljenja, stvaranja energetske pomoći ili pak razvoju ljudske civilizacije sa ciljem što bržeg povratka Stvaraocu odnosno drugoj dimenziji, Raju.
Danas ćemo govoriti upravo o jednoj od tih, koja će se zvati Opisani krug oko trougla. Tokom drugog kvartala veka kosmosa Stvaralac je zamislio da stvori jednu enormno moćnu grupaciju energija, centara i drugih važnih elemenata kosmosa čiji bi zadatak bio da predstavlja suštinsko znanje kosmosa počev od prvih ostvarenja Stvaraoca u obliku energije i drugih elemenata i koji bi neprekidno bio snabdevan svim novostima, svim novim mogućnostima, novim saznanjima, daljim ostvarenjima do kojih je Stvaralac došao tokom veka kosmosa. To bi, znači, bila jedna posebna grupacija sa svemogućim znanjem koju je Stvaralac stvorio na samom početku. Te energije, centri, raspoređeni su tako da čine stranice raznostranog trougla oko koga je opisan krug. Broj ovih elemenata je neizmerno veliki, stoga o njima ne moramo i nećemo ništa govoriti.
Negde u trećoj četvrtini veka kosmosa Stvaralac je praktično imao gotov mehanizam, grupaciju koja je savršeno funkcionisala, koja nije imala premca u kosmosu. Ova grupacija – Opisani krug oko trougla – izuzetno je pomogla razvoju mnogobrojnih energija, centara i samom Stvaraocu, podižući na taj način nivo svih mogućnosti kosmosa na mnogo viši nivo.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial