Energije antikosmosa

„Mi ćemo danas obraditi jednu temu koja će ti izgledalo vrlo čudno. Naime, postoji jedan deo kosmosa loptastog oblika koji čini približno jednu šesnaestinu njegove ukupne zapremine ili oko 7% ukupne zapremine kosmosa.To je ono što se zove antikosmos. Antikosmos je deo kosmosa koji se potpuno uklapa u organizaciju, u šemu funkcionisanja celog kosmosa, odnosno on je u potpunosti u skladu za zamisli i sa voljom Stvaraoca.
Razlika između kosmosa i antikosmosa je u tome što su energije antikosmosa na neki način savršenije, preciznije, prave manje grešaka, imaju manje odstupanja od volje Stvaraoca, praktično nema havarija i kataklizmi kojih je nekada na početku stvaranja kosmosa bilo mnogo, a sada su one svedene na minimum. Međutim, u antikosmosu nikada nije bilo takvih odstupanja od programa koje je Stvaralac ovim energijama dao da bi to dovelo do nekih šteta u većoj meri bilo kod tih energija, bilo da bi te energije nanele štetu drugim energijama u antikosmosu. Znači da je taj kvalitet, to savršenstvo, ta doteranost, inteligencija nešto veća, ali je pre svega savršeno uklapanje u programe koje je Stvaralac dao u embrione tih energija. Oni su, dakle, do savršenstva primenili sve ono što je u embrionu predviđeno, a kako je embrion uvek obuhvatao i razvojni deo tih energija, one su zbog savršene realizacije i implementacije onoga što je u osnovnom programu za tu energiju bilo dostignuto, između ostalog i za kraće vreme jer nije bilo grešaka ni odstupanja ni lutanja pa je razvojni program tih energija započet ranije, imao je više vremena da se razvije posebno što se to obavljalo u jednoj sredini koja je takođe bila savršena, imala savršenu realizaciju Stvaraočevih programa i napredan razvoj većine energija, pa je stoga razvojni program pojedinačno kao i ukupno, posmatrajući energije antikosmosa, bio brži, napredniji, dao bolje rezultate – stoga su energije koje su imale sličan osnovni program u embrionu kao i njegovom razvojnom delu više napredovale u prostoru koje smo nazvali antikosmos i koji podseća na oblik lopte. Nalazi se na udaljenijem delu u odnosu na centar kosmosa ili u odnosu na Potencijal.“

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial