Meditacija sa Svetim Savom - Vibracija Stvaraoca

Kada sam bio u Subotici na seminaru pre dva meseca, zamolio sam Svetog Savu da nas isceli i blagoslovi i, dok je on to radio, ja čujem kako kaže:
„Javi mi se, treba nešto da ti prenesem.“
Naravno, kada izađem iz duboke meditacije u kojoj sam nešto radio, puno toga ja zaboravim, neki put ne znam ni o čemu je tema a kamoli detalje, i ja to potpuno smetnem s uma, uopšte mu se ne javim. Ponovo kroz dvadeset jedan dan dolazim u Suboticu, ponovo dajem molbu Svetom Savi da nas isceli i ponovo čujem isti glas. Ništa on ne prebacuje, samo kaže:
„Molim te, javi mi se.“
Ja odmah uzmem olovku i napišem „javi se Svetom Savi“, da ne zaboravim ponovo. Kada sam izašao iz meditacije, ja sam to opet potpuno zaboravio i posle, tokom pripreme za novosadski seminar, ja nađem tu ceduljicu. Jao ljudi, pa šta je ovo sa mnom, najmanje sam želeo njemu da se ne javim, pa sam mu se posle toga javio.
Slušalac: „I on je vama rekao „dobro si se setio“.
Oni se tim šalama ne bave, jer se plaše da mi to nećemo dobro razumeti pa ćemo se uvrediti jer, kada se ljudi uvrede, to je opasno po kosmos. Uglavnom, Sveti Sava kaže:
„Dobro da si se javio, imam nešto važno da ti prenesem.“
„Šta je to?“ pitam ja.
„To je jedno delovanje.“
On meni dosad nije prenosio delovanja. Jednom je posle Studenice dao dopunu jednoj moći, delovanju, ali nikad ovako kompletno delovanje. Evo šta sam ja zapisao o tome kada je on rekao:
„Kada izgovoriš ovu molbu, tada dolazi do takvih promena u vibraciji okolnog prostora oko tebe, do udaljenja od sto metara, i tada se sve dovodi u sklad sa voljom Stvaraoca, sve postiže svoj optimum, ne samo mrtva materija nego i živa bića počinju da funkcionišu na optimalan način. Bolesti se isceljuju, organizam počinje da funkcioniše normalno, DNK uspostavlja svoje funkcije na pravilan način i počinje da pokreće svoje funkcije koje je Stvaralac blokirao do početka vraćanja prema Raju.“
Ako je sad deblokirao makar i za jedan milimetar, znači da je počeo povratak prema Raju.
„Kada to uradiš u trajanju od deset sekundi, tada se ovo savršenstvo prostora i svega u njemu realizuje, što dovodi do znatno bržeg isceljenja bolesti, usklađivanja misli sa voljom Stvaraoca, jačanja inteligencije, kreativnosti, duhovnosti i želje za približavanje Stvaraocu. To traje oko pola sata, s tim što su za to vreme postignuti spektakularni rezultati u svim oblastima, pri čemu se to najlakše primeti u sferi isceljenja, dok se druga poboljšanja u drugim sferama teško procenjuju, teško se shvataju.“

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial