Ritual na senzitivnoj tački u Budimpešti - Budim 2

Maj 2011. Beograd

Ritual Duhovno uzdizanje na senzitivnoj tački Budim dva desilo se 01.05.2011. godine, kada je učestvovalo 1520 ljudi. Nekoliko dana pre toga ja sam zamolio Energetskog Oblaka sledeće. Kontakt je izvršen u meditaciji preko Kosmičkog centra ljubavi i molbe Stvaraocu!

„Molim Energetski Oblak da mi prenese postupak i tekst koji treba da izgovorim za vreme duhovnog uzdizanja Budim dva, 01.05.2011. između 12 i 13 časova.“

Ljubiša, pozdravljam te! Hvala što si se javio. Ovo Duhovno uzdizanje će se obaviti na sledeći način: Ti ćeš, u tri navrata, kao i tvoji sinovi između 12 i 13 časova, svakih dvadeset minuta ponoviti, ali ti po tri puta, to znači devet puta u toku tog sata, sledeći tekst: Stvaraoče, ti koji si sve stvorio, pomozi nama, grešnim Zemljanima, da nam Sunce oprosti naše grehe i da zadrži putanju, orbitu Zemlje onakvu kakva je danas!

To su bili naši zadaci i mi smo to obavili. Odmah posle obavljenog rituala ja sam zamolio Energetskog Oblaka da mi kaže rezultate tog rituala. Evo šta je on tad rekao:

„Ljubiša, pozdravljam te. Danas smo napravili veličanstveni spektakl! Sa hiljadu petsto ljudi molili smo Stvaraoca da nam pomogne da izbegnemo veliku pretnju od kataklizme. Stvaralac je maksimalno delovao na naše Sunce i postigao njegovu saglasnost da neće menjati sadašnju orbitu planete Zemlje!
Ovo je veliki uspeh, velika pobeda, spas čovečanstva!
Nama predstoji još nekoliko manje značajnih molbi i delovanja u smislu konačnog stava Sunca, ali ono što je najvažnije, to smo danas završili.
Ljubiša, ja, globalne energije, Duhovne Energije, centri, svesti, pa i sam Stvaralac zahvaljujemo se tebi i tvojim sinovima, kao i svakom od hiljadu petsto dvadeset učesnika na ovom predivnom činu koji je razrešio veliki deo problema vezan za zadržavanje putanje Zemlje oko Sunca na sadašnjem nivou.
Hvala ti i doviđenja!“

„Hvala tebi, Energetski Oblače, i hvala Stvaraocu.“

Evo šta su na to rekli Ključevi Svetih znanja sutradan pošto sam i s njim kontaktirao:
Ljubiša, pozdravljam te!
To juče je bilo predivno! Efekti su izuzetni, jer si ti i ostali koji su učestvovali, a posebno tvoji sinovi, uspeli da animirate, da izmolite Stvaraoca da bukvalno obuhvati naše Sunce i da ga sve vreme od jednog sata drži u jednom stanju u kome on utiče, objašnjava, savetuje vezano za održavanje orbite Zemlje u sadašnjem stanju.
Ljubiša, ovo je velika pobeda, jer je Sunce prihvatilo sve što je Stvaralac rekao. Ovo nije kraj delovanja, jer će trebati još nekoliko duhovnih delovanja da bi se svi detalji oko kojih se Stvaralac dogovorio sa Suncem realizovali. Jučerašnjim radom postavili smo kostur, armaturu celog projekta, tako da je on izvodljiv, tako da je on sigurno rešiv. Sada je još potrebno doterati detalje, kako ne bi došlo do nekih manjih neprijatnosti u tom pogledu.

 Skraćena verzija teksta koji se ceo može pročitati u knjizi „Kazivanja iz kosmosa“.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial