Energije antikosmosa

„Mi ćemo danas obraditi jednu temu koja će ti izgledalo vrlo čudno. Naime, postoji jedan deo kosmosa loptastog oblika koji čini približno jednu šesnaestinu njegove ukupne zapremine ili oko 7% ukupne zapremine kosmosa.To je ono što se zove antikosmos. Antikosmos je deo kosmosa koji se potpuno uklapa u organizaciju, u šemu funkcionisanja celog kosmosa, odnosno on je u potpunosti u skladu za zamisli i sa voljom Stvaraoca.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial