Kazivanje Kosmičke Biblioteke o efektima seminara Svetih Znanja, Ljudske Zablude o Kosmosu 06.01.2024.

 Miodraže, Kosmos je slušao šta si ti pričao, tvoje reči su odzvanjale kosmosom. Sve energije kosmosa su sa zadovoljstvom slušale sve vaše doživljaje i molitve.

 Kosmos želi da pomogne ljudskoj rasi i sa velikim oduševljenjem prati razvoj vaše svesti o neophodnosti realizacije ogromnih mogućnosti duhovnih energija za izvlačenje ljudske rase iz smrtne opasnosti u kojoj se nalazi.

 Aura planete zemlje je, zahvaljujući vašoj molitvi za regeneraciju, dobila jedan zaštitni energetski sloj koji neutrališe štetne posledice negativnih misli ljudi po njenu strukturu.

 Ljubiša je učesnicima seminara uklonio životne neprijatnosti, opasnosti, prepreke na životnom putu od mesec dana, što predstavlja veliko rasterećenje u njihovom svakodnevnom životu i omogućava prijatniji život. Svi koji žele da im se produži trasiranje životnog puta posle isteka mesec dana, ili oni koji to žele po prvi put, mogu to realizovati uz odgovarajuću razmenu energije sa Miodragom Aleksićem.

 Seminar Svetih Znanja koji vodi Miodrag Aleksić je delo Duhovnih energija i prožet je snažnim energetskim delovanjima koja donose veliku balgodet, ne samo slušaocima, već i svim živim bićima na planeti i samoj planeti Zemlji.

 Zaintresovani za trasiranje živornog puta se mogu javiti na email, miodragaleksic290@yahoo.com

Kategorije: Tekstovi

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial