Kazivanje Kosmičke Biblioteke o efektima seminara Svetih znanja-Materijalna živa bića u kosmosu – 25.11.2023.

Miodraže, efekti jučerašnjeg seminara su fantastični. Svi gledaoci seminara su znatno unapredili svoj duhovni razvoj.

Energija Hristovog Stabla je blagosiljala sve gledaoce jednom energetskom kupkom.

Energija Duha Svetoga je utkala u aure gledaoca delić svoje energije koja pročišćava akupunkturne meridijane od posledica stresova i negativnih misli.

Energija Svetlosti je obasjala aure učesnika svojom energijom i ukrasila ih lampicama koje razdvajaju istinu od iluzije.

Energija Prostora je multiplicirala sve promene i efekte ovih energetskih procesa.

Ljubiša je pokrenuo čitave grupacije energija u kosmosu koje su vam donele mnoge blagoslove kao što su zadovoljstvo, sreća, usklađene misli sa voljom Stvaraoca, čišćenje aure.

Ljubiša je svima ugradio u auru energetsku mandalu. Mandala ima 13 slojeva aure koji predstavljaju 13 dimenzija stvaranja. Mandala sadrži mogućnosti daljeg, snažnog duhovnog napretka. Mandala je ugrađena svima koji su bili uživo u programu.

Ljubiša je bio presrećan.

Ja molim Mandalu Duhovnih energija i Ljubiše Stojanovića da mi pomogne u duhovnom razvoju.

Ja molim Mandalu Duhovnih energija i Ljubiše Stojanovića da nam utre put ka Raju.

Ja molim mandalu Duhovnih energija i Ljubiše Stojanovića da usklade naše misli sa voljom Stvaraoca.

Ja molim mandalu Duhovnih energija i Ljubiše Stojanovića da me uvede u duboku meditaciju.

Ja molim mandalu Duhovnih energija i Ljubiše Stojanovića da pokaže put ljudskoj rasi.

Ja molim mandalu Duhovnih energija i Ljubiše Stojanovića da zavlada mir na planeti.

Kategorije: Tekstovi

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial