Stvaranje živih bića

„Stvaranje je najviše dostignuće, najviši cilj kosmosa, koje je u glavnom opredeljenju kosmosa i predstavlja razvoj kosmosa, dolazi na prvo mesto, jer bez stvaranja nečeg novog, bez obzira na vrstu i sadržaj, nema ni razvoja. Ne može se ništa razvijati a da se tapka u mestu, da se ništa novo ne stvori. Stvaranje je, naravno, širok pojam, počev od stvaranja energija, energetskih polja, kosmičkih centara, raznih grupacija, raznih programa za energetske subjekte itd.
Jedan delić tih stvaralačkih mogućnosti predstavlja stvaranje živih bića, pri čemu stvaranje bića sa materijalnim telom čini neuporedivo manji deo ovog stvaralaštva živih bića. Tebi je poznato da je uz odobrenje Stvaraoca njegovu podršku, njegov blagoslov, Energija Hristovog Stabla preuzela na sebe stvaranje svih materijalnih živih bića. Zadržimo se sada samo na njima za ceo kosmos, za sva staništa na kojima živa bića sa materijalnim telima mogu da opstanu, da se razvijaju, da se razmnožavaju, da napreduju u skladu sa osnovnim principima kosmosa. Većina materijalnih živih bića zauzima planete i neka slična staništa, ali postoje i materijalna živa bića koja nisu vezana za čvrsta staništa, kao što su planete meteori i slično. Ipak, većina materijalnih živih bića živi na planetama ili na sličnim kosmičkim većim, srednjim ili malim telima.“

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial