Stvaralac – Izlazak sunca

„Ljubiša, danas je na redu kazivanje o Stvaraocu. Postoji u kosmosu jedna duga, razvučena svetlost koja podseća na izlazak sunca, koja je sa donje strane ravna, a sa gornje je najšira na sredini, da bi se prema krajevima stanjivala dok se potpuno ne ukine. Ima zlatnu boju sunca, sa jednim crvenkastim pramenom desno od sredine. Ona je rezultat rada Stvaraoca tokom tri četvrtine veka kosmosa od početka, znači druge četvrtine pa sve do danas.
Ovaj blistavi Izlazak sunca na koji liči izuzetno je važan za celokupan kosmos. Gotovo da ne postoji ništa u kosmosu što nije direktno vezano za ovu energetsku strukturu. Stvaralac je na ovaj način stvorio vezu sa svim energijama, počev od poluinteligentnih pa sve do globalnih, sa svim centrima, sa svestima, sa svim energetskim strukturama, svim organizacijama u kosmosu bez obzira na njihovu svrhu i namenu. Na ovaj način Stvaralac preko Izlaska sunca dobija trenutno kontakt informacije od praktično svega u kosmosu što može da razmišlja i što može na bilo koji način da deluje na funkcionisanje kosmosa.
Neprekidno od Stvaraoca kreće se jedan talas koji prolazi kroz glavne centre svih ovih struktura koje su na ovaj način povezane, što mu omogućava da prati u svakom trenutku svaki od inteligentnih elemenata kosmosa, kako funkcioniše, da li ima problema, da li mu je potrebna pomoć, kao i da prima informacije od svih njih, koje bi bile interesantne za Stvaraoca, dakle značajne za ceo kosmos ili neke njegove važne elemente.“

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial