Stablo Hristove energije

Energije Kosmosa

„Stvaralac je u početku svog dela stvorio energiju koja je nazvana Jedinstveno Polje, na koju je preneo sve svoje moći potrebne za stvaranje novih energija. Od tada do danas Jedinstveno Polje stvorilo je i odgajilo ogroman broj različitih energija. Pored Jedinstvenog Polja Stvaralac je stvorio i osam globalnih energija koje predstavljaju kičmu kosmosa i čine njegovu osnovnu strukturu od kojih su za ljude interesantne samo četiri.
To su Energija Hristovog Stabla, koja se sastoji od nekoliko stotina samostalnih energija koje udruženo deluju u vidu snopa energija koje se na jednom delu kosmosa skupljaju i kao lijana prolaze kroz taj deo kosmosa, a zatim se ponovo šire obuhvatajući ceo kosmos i ponovo se vraćaju u ovaj spiralni deo.
Druga po značaju, Energija Duha Svetoga, treća, Energija Svetlosti, i četvrta, Energija Prostora. Ove globalne energije nalaze se u svakoj tački kosmosa, dok ostale energije u većini slučajeva ne zauzimaju ceo kosmos nego imaju svoje određene dimenzije koje mogu biti izuzetno velike, gotovo neizmerne za ljudske pojmove.
Po svome značaju i svojoj razvijenosti energije možemo podeliti i na specijalne, koje obično imaju manje dimenzije ali su izuzetno inteligentne, sa neizmernim znanjem najčešće za uske oblasti, pri čemu su ta znanja često veća od onih koje imaju četiri globalne energije. Međutim, globalne energije imaju vrhunska znanja iz svih mogućih oblasti. Zatim postoje superinteligentne Duhovne Energije sa ogromnim znanjima, posle njih dolaze inteligentne energije sa znatno nižim nivoom znanja, pa poluinteligentne, i na kraju neinteligentne energije.
Svaka od ovih energija koja je stvorena u kosmosu ima svoj tačno određeni zadatak, svoj program rada, svoj program razvoja, svoje putanje kojima se kreće, zadatke vezane za saradnju sa drugim energijama, i ono što je jako važno: sve su one između sebe u određenom kontaktu.
Kosmičke energije nemaju imena, ali se one lako prepoznaju po svojim karakteristikama, svojoj frekvenciji, po svome sadržaju, programima koje obuhvataju, zadacima koje razrešavaju.“

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial