Od zabluda u kosmosu - do pomoći iz kosmosa

Zašto je potrebno da ljudi znaju pravu istinu o kosmosu?
Bez poznavanja prave istine ljudska civilizacija će ući u čorsokak. Bez obzira na postojanja tradicije  u istočnim zemljama, zapadna civilizacija, kao ekonomski jača i agresivnija, nametnula je svoj način mišljenja u razvoju ljudske civilizacije i u pogledima na sve oblasti ljudskog intresovanja. Ona bi vrlo brzo, za pedesetak godina, gotovo u potpunosti ugasila interesovanje Istoka za spiritualni život i svet, i dovela do inficiranja mišljenja u svim iole razvijenim zemljama sveta. To predstavlja veliku opasnost za cilj koji je Stvaralac pred ljude postavio. Ujedno, to bi značilo kraj tvojih napora, jer bi bio usamljen u svom stavu i ostao bi bez pristalica.
Upoznavanje ljudi sa pravom istinom o kosmosu omogućiće da ljudi saznaju istinu o Stvaraocu, o njegovom grandioznom stvaralaštvu tokom beskonačno dugog vremena i njegovom daljem radu tokom narednog beskonačno dugog vremena. Saznaće o savršenstvu Stvaraoca i o njegovoj nesposobnosti da mrzi, kažnjava, preti. Saznaće o suštini njegovog bića koje predstavlja samo ljubav. Pred ovim ljudima koji budu čitali tvoju knjigu, otvoriće se pravi lik Stvaraoca, njegovo savršenstvo i njegova plemenitost. To će srušiti mnoge zablude i mnoge izmišljotine o njegovoj surovosti, strogosti, kažnjavanju, pretnjama. Otkloniće se zablude da je za sve što je čovek zgrešio dovoljno da se samo obrati Bogu i sve će biti oprošćeno i zaboravljeno.
Pred očima čitaoca otvoriće se beskonačni svet kosmosa, sa beskonačnim brojem energija i njihovim beskonačnim brojem sadržaja i funkcija, njihovim uzajamnim dejstvima i saradnjom koji omogućavaju da postoji kosmos onakav kakav je, a među beskrajnim energijama po koje zrnce materije, a na tlu jedne od tih mrvica razvila se i ljudska rasa i biljni i životinjski svet planete. Shvatiće koliko je planeta Zemlja i ljudska rasa beznačajna prašina u beskraju kosmosa i da ne predstavlja nikakav centar i nikakvu superinteligentnu civilizaciju, već jednu od civilizacija na začelju hijerarhije materijalnih živih bića. Shvatiće da su milioni superinteligentnih civilizacija nematerijalnih bića i stotine hiljada rasa materijalnih živih bića nalaze daleko ispred ljudi u razvoju. Zbog toga je smešan pokušaj ljudske nauke da traži kontakt ili da se nada da u kosmosu postoji barem još jedna ovako razvijena rasa.
Pa, ipak, i pored te beznačajnosti ljudske rase, koja je u potpunoj suprotnosti sa predstavom koju ljudi o sebi imaju, istovremeno postoji izuzetan značaj ljudske civilizacije ne samo za planetu Zemlju i Sunčev sistem već i za sve globalne i ostale energije kosmosa, pa i za samog Stvaraoca, jer je ljudska rasa izabrana za nosioca razvoja svetlećeh tela. Ta osobina ih izdvaja i svrstava u najvažnije civilizacije kosmosa, ali o tom značaju ljudi a pogotovo nauka ne znaju ništa. Shvatiće koliko je pogrešan prilaz nauke u odnosu na kosmos i na značaj ljudske civilizacije i zaintresovaće se za ono zbog čega je ljudska civilizacija važna, pa i za samog Stvaraoca. Pojaviće se intresovanje za tvoje proizvode koji čiste auru i pomažu u paranormalnom razvoju. Na taj način će knjiga Sveta znanja postepeno pokrenuti mase ljudi u željenom pravcu i pomoći da se veliki cilj ostvari što pre.
Upoznavanje ljudi sa funkcionisanjem važnih energija u kosmosu, kao i mogućnost njihovog korišćenja u isceljujuće i druge svrhe, ili za pomoć ljudskoj civilizaciji, uz objektivnu proveru efeketa ovih delovanja, uveriće ljude u istinitost ovih kazivanja, što će omogućiti dalju primenu energija kosmosa za pomoć ljudskoj civilizaciji  u širim razmerama. Kada se jednom probije gvozdeni zid neprihvatanja i nerazumevanja, samo u jednom paranormalnom delovanju, posle toga će postepeno doći do popuštanja odbojnosti i neprihvatanja, da bi na kraju sve korisne pojave iz kosmosa bile prihvaćene kao dobrodošla pomoć za razvoj ljudske civilizacije.

Iz knjige “Sveta znanja”, Ljubiša Stojanović

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial