Normalna i paranormalna molba

Postavlja se pitanje kako reaguju energije na naše molbe za isceljenje. To nam je najinteresantnije, kako nas one isceljuju. Ima li predstavu neko ko nije pročitao „Auru“? Nema predstavu, jer niko nije mogao da mu kaže to. Kada ljudi daju molbu, iz našeg mozga strahovitom brzinom širi se kao luftbalon energetski talas molbe koji u trenutku stiže do kraja kosmosa. Na površini tog luftbalona nalazi se informacija o sadržaju molbe. Piše tamo za one koji mogu to da čitaju, a mogu Duhovne Energije, piše šta mi to molimo. Svi u kosmosu sem neinteligentnih energija znaju šta je sadržaj naše molbe i uopšte ne obraćaju pažnju na to, već samo konstatuju i upišu u svoju memoriju „Pero je dao takvu i takvu molbu tad i tad“, i ništa ne reaguju, samo konstatuju.
Međutim, postoje ljudi koji mogu da daju takozvanu paranormalnu molbu, koja je drugačija. Ona polazi iz leđno-potiljačnog dela kao jedan kontinualan energetski zrak ili kao isprekidan zrak. Energetski plotuni jedan za drugim kreću se noseći zapisanu informaciju o toj molbi. Energije kosmosa reaguju na ovakvu molbu, odgovaraju, pružaju pomoć. Ovakvu molbu mogu da daju duhovne razvijene osobe koje su na ovom seminaru naučile da isceljuju rukama i čakrama, i koje imaju 98,7% funkcionisanje nervnog sistema, i koje su položile test za dobijanje meditacije put ka prosvetljenju. Oni mogu da daju paranormalnu molbu ili može neko ko se duhovno razvio na neki drugi način, ali ko se nije duhovno razvio do tog nivoa, on ne može, njemu se molba širi kao luftbalon, a paranormalna molba ide kao zrak i stiže do energije kojoj je upućena, i energija odgovara.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial