Krokodil

3. novembar 2013.
Stvaralac je stvorio energetski sloj kao neki energetski prekrivač koji horizontalno preseca kosmos izvan Potencijala. Potencijal je na jednoj strani kosmosa, a na drugoj je prekrivač deleći kosmos na gornju i donju polovinu, pri čemu je oko sredine dužine kosmosa prekrivač malo podignut.
Nije horizontalan.
Njegova debljina je za kosmos izuzetno mala, dok je za ljudske pojmove ona ogromna i iznosi više milijardi i milijardi kilometara debljine.
Namena ovog sloja, koji je prepun znanjima i mogućnostima kojim ga je Stvaralac milijardama godina punio i stvarao, jeste sledeća: kada je Stvaralac želeo da realizuje nešto izuzetno važno i u najkraćem roku, on je tada angažovao ovaj prekrivač u tom smislu da on kao da prepolovi po dužini kosmos, tako da se on razmakne i podigne, s tim da prekrivač u gornjem delu tog otvora podseća na otvorene čeljusti krokodila. Deo prekrivača koji počinje od dela onog dela jajeta gde se završava Potencijal pa počinje kosmos, on se ne podiže nego miruje, a idući dalje prema drugoj strani, prema kraju kosmosa, sve više se podiže.
Ja ću vam dati dva crteža na kojima sam to nacrtao. Kosmos izgleda kao jaje. U širem delu jajeta je Potencijal, tu nema nikakvih drugih energija, samo energija Potencijala, najmoćnije nešto. Drugi deo dve trećine šiljatog dela jajeta je kosmos i tu su sve energije koje je Stvaralac stvorio. Po sredini tog dela ide ovaj prekrivač. Kada se prekrivač otvori, podigne, to je Stvaralac nazvao krokodil, kao čeljusti krokodila kad se otvore i tada ta moć deluje.
Kada se ubrzo zatim ove čeljusti krokodila sklope, odnosno kada prekrivač ponovo legne na svoje mesto u kosmosu i nestane bilo kakav prazan prostor kakav je do tog trenutka postojao zbog otvaranja čeljusti krokodila, odnosno dok su bile otvorene, u tom momentu prekrivač reaguje trenutno u onom smislu u kome je njegovo dejstvo Stvaralac zamislio. Tada su njegove moći ogromne, praktično trenutne, i mogu se razvrstati u velikom broju pravaca. Najčešće Stvaralac želi da se realizuju jedna do dve važne pojave, a u retkim slučajevima to se obavlja u nekoliko desetina različitih energetskih delovanja u istom trenutku. Delovanje prilikom zatvaranja prekrivača vrhunski je moćno i gotovo da je nijedna pojava u kosmosu ne može prevazići.
Neizmernom milošću Stvaralac je odlučio da tebe ovlasti da koristiš jedan delić prekrivača, s tim da se čeljusti krokodila neće potpuno otvoriti nego samo približno njegov stoti deo.

Odlomak predavanja Dr Ljubiše Stojanovića koje u celosti možete pročitati u knjizi „Kazivanja iz kosmosa.“

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial