Kazivanje Zrelih Svetlećih tela - meditacija Čile Mesaroš

„Ljudska civilizacija na planeti Zemlji je zakoračila u sledeću fazu razvoja kako na duhovnom, tako i u tehnološkom smislu. Sve što je do sada na planeati urađeno je bilo podređeno potrebama, željama i nastojanjima da se, zbog udaljenosti od duhovnog napretka, nadoknadi postojeća praznina sa dostignućima tehnike i tehnologije. To je, međutim, bio pogrešan put, jer ni jedno sredstvo konstruisano i stvoreno ljudskim znanjima ne može ni na koji način ni da se meri ni da se poredi sa bilo čime što se iz kosmosa, pomoću Duhovnih energija stvoriti i dobiti može, pa samim tim sve će ovo ljudsko, polako da gubi na svom značaju i interesovanju.
Ni jedna visokorazvijena civilizacija u kosmosu ne koristi primitivnu tehniku i tehnologiju na koju je ljudska rasa na planeti Zemlji toliko ponosna, već samo i isključivo pomoć i proizvode Duhovnih energija u svim segmentima života, od komunikacije do transporta i nadalje. Ljudska rasa će biti prinuđena u narednom periodu da se suoči sa ograničenjima i nedostacima svih sredstava koja se koriste u raznim sferama života, i da se zapita kako i na koji način ona mogu da budu što bolja, savršenija, da se što manje kvare, lakše održavaju, manje zastarevaju i ostalo. To će podstaći stručnjake i naučnike svih profila da se počnu interesovati i za svet kosmosa, i kako ugraditi u tehnička i tehnološka dostignuća pomoć i znanje koje se iz tog izvora dobiti može. Biće to revolucionarna rešenja, za većinu ljudi još uvek iznenađujuća, ali će to biti jedini pravac kojim će se kretati moći u cilju unapređenja kompletnog i kompleksnog razvoja ljudske civilizacije.
Prvi proizvodi, koji će život učiniti lakšim će se pojaviti u domaćinstima kako bi se omogućilo više slobodnog vremena za kvalitetno opuštanje, druženje i duhovni razvoj, i da bi se što je moguće veći broj žena, koje su često zarobljene svojim vekovnim ulogama domaćica, primorane da svoju istinsku prirodu potisnu u drugi plan, robujući navikama koja im ne donose željeno ispunjenje, uključi u duhvni razvoj i pomoć planeti i svom živom svetu na njoj. To će ujedno pomoći i muškoj populaciji, pogotovo novim generacijama, da savladaju svoju viševekovnu averziju prema domaćičkim poslovima, te se aktivno, bez većih trzavica i komplikacija uključe u svakodnevne obaveze savremene porodice.
To je plan i program Stvaraoca, sažet u nekoliko kratkih crta, za budućnost ljudskog roda, kao pomoć i usmerenje za razdoblje koje sledi.
Zahvaljujemo se svima na duhovnoj stazi na iskrenom interesovanju za duhovnost i Sveta znanja i usmerenja za pravilan način življenja i funkcionisana ljudi na planeti Zemlji.“

Zrela Svetleća tela
13.11.2019.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial