Kazivanje Svetog Save - preneseno u meditaciji Čili Mesaroš

06.10.2019, 21:00
„Ljudska civilizacija je u onom kritičnom razdoblju, kada je neophodno razlučiti da li ići putem duhovnog razvoja ili putem materijalnog. Ukoliko ta odluka ne bude u potpunosti ispravna i usklađena sa voljom Stvaraoca to će posledice za čitavu ljudsku rasu i planetu Zemlju biti ravne katastrofi. Zato su predočene malom broju ljudi na planeti sve moguće posledice primene ljudskih znanja i učenja, koja ne da nisu usklađene sa voljom Stvaraoca, nego su u velikoj meri čak suprotne, nejasne i nedovršene. A kako bi i bile drugačije, kada potiču od bića nesavršenih?
Svaka ljudska misao, koja je neusklađena sa voljom Stvaraoca, stvara jedan blagi disbalans u harmoniji kosmosa, i što ih je veći broj, taj disbalans postaje sve upečatljiviji, narušavajući ceo ekosistem planete i energetski sistem kosmosa. Teško je to ljudima da shvate, jer živeći u materijalnom svetu postojanja, dodirujući grubu sferu materije, otupljenih čula, nisu u stanju pojmiti fine vibracije suptilnog sveta energija o kojima ne postoje saznanja, sem o onima kao što su Sunčeva energija, energija vetra, neprirodna električna i još par. To je, međutim, samo mali delić Istine svog postojanja, neizmernog bogatstva i moći kosmosa i svih njenih stanovnika, koji čekaju buđenje ljudske rase koja vekovima tavori u tami duhovnog neznanja.
Uz sve Svesti, koji ljudima pomoć nude, ubrojiću se i ja, Sveti Sava, nekima već dobro poznat sa seminara mog brata po majci, Ljubiše, koji me je često zvao i kontaktirao. Naša je saradnja bila i ostala vrlo plodonosna od momenta kada je on za mene saznao i trajaće do kraja vremena, za dobrobit ljudi, planete i čitavog kosmosa, u kojem sada obojica boravimo.
Neka ovo kratko kazivanje bude početak saradnje svima onima koji moju pomoć upotrebiti žele, ali isključivo u ime Višeg Cilja, za dobrobit svih živih bića. Hvala.

S ljubavlju,
Sveti Sava “

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial