Kod Ljubiše 11.01.2020.

„Ono što je važno za sav ljudski rod na planeti Zemlji je usklađivanje misli sa voljom Stvaraoca. Bez toga nema pravog i pravilnog duhovnog razvoja. To je alfa i omega duhovnosti svih razvijenih civilizacija kosmosa i svega stvorenoga, jer je to put u najveće duhovne visine, u dobrobit ljudske civilizacije. Bez usklađenih misli sa voljom Stvaraoca ljudska rasa samo tavori na duhovnom putu, kreće se unazad, ne napreduje, ne razvija se. Bez usklađenih misli nema pravilnih uvida, spoznaja, razumevanja, tolerancije. Dok god misli nisu u skladu sa voljom Stvaraoca, nema mira na planeti Zemlji. Bez usklađenih misli neće prestati ratovi, netrpeljivost, netolerancija, zavist, mržnja, želja za vladanjem i manipulacijom. Onog momenta kada se misli usklade sa voljom Stvaraoca, nastupa mir, harmonija, prihvatanje, ljubav i pravda. Sve osim toga je iluzija. Zato molite Duhovne energije da vam se misli usklađuju sa voljom Stvaraoca. Pomoć će vam stići uvek i u svakom momentu.
Želim da su moje i misli svih ljudi na planeti usklađene sa voljom Stvaraoca.“
Ljubiša

Meditacija Čile Meseroš
Tekst prenesen sa Facebook grupe “Sveta znanja”.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial