Kazivanje energetskog centra Ljubiša - preneseno u meditaciji Čili Mesaroš - br. 2

Meditacija 01.10.2019, 20:00
„Za razvoj kosmosa je od neprocenjivog značaja kreativnost u svakom segmentu i svim vidovima postojanja, kako za ljudsku rasu, tako za sva živa bića, sve energije i centre kosmosa. To se jedino može postići pravilnim duhovnim razvojem, u skladu sa voljom Stvaraoca, kada će do maksimalnog efekta i procvata doći u svim segmentima postojanja.
Poteškoće na tom putu, koje ograničavaju i sužavaju taj proces su okrenutost ka materiji i finansijskoj stabilnosti. Strah za egzistenciju direktno proizilazi iz nepoznavanja zakonitosti kosmosa i potpuno nepoverenje u svet energija i samog Stvaraoca. Da bi se te prepreke u potpunosti otklonile, potrebno je delovati na ljudsku svest uz pomoć Duhovnih energija, što je ujedno najpravilniji i najefikasniji način pomoći. To se realizuje molbama upućenim njima za pomoć, regeneraciju, isceljenje, duhovni razvoj i širinu, usklađivanje misli i dr.
Što je osoba na višem nivou duhovnog razvoja, to će ta pomoć u energetskom smislu biti snažnija i značajnija, kako za tu osobu, tako i za čitavo okruženje. Uz moćnu pomoć Duhovnih energija je moguće očistiti auru, meridijane, fizičko telo, sva energetska tela, osloboditi se karmičkih dugova, povećati inteligenciju, samospoznaju i sve što je neophodno za pravilno buđenje ljudske svesti. Nijedna medicinska intervencija, ma koliko se smatrala efikasnom, ne može se meriti sa radom i pomoći Duhovnih energija.“
Ljubiša

KRATKO KAZIVANJE – br. 2
02.10.2019, 19:35
„Sve što je za ljude dobro, korisno, vredno, plemenito, dobija se iz sveta kosmosa uz pomoć Duhovnih energija. Sve što je ljudska rasa značajno stvorila je nastalo uz neizmernu pomoć Duhovnih energija. Većina ljudi o tome ne zna ništa, jer se kreće u domenu materijalnog sveta, ostvarujući svoje ciljeve u sklopu istog. Ta su dostignuća malog dometa, tek tolika da zadovolje svakodnevne potrebe i raznorazne ljudske želje, opet iz materijalne sfere, koje najčešće, što su veće, to su manje u skladu sa voljom Stvaraoca. Sam problem nije u ljudskim željama, problem nastaje kada se one krenu ostvarivati na način koji podrazumeva oštećenje materijala, životinja, biljaka, pa čak i drugih ljudi.
U prvobitnoj zajednici ljudi su još živeli relativno mirnim i usklađenim načinom života sa voljom Stvaraoca. Prve nesuglasice su nastale nastankom privatne svojine, kada su pojedinci počeli da izdvajaju sopstvena oružja i oruđa za rad i počeli da ih čuvaju samo za svoje potrebe, ne deleći ih više sa širom zajednicom. To je izazvalo zavist i ljubomoru kod onih članova zajednice koji nisu imali lična sredstva, naviknuti na korišćenje zajedničkih. Na taj su se način počele stvarati negativne misli, ljubomora, zavist, otuđenost i nadmenost, jer su se ljudi, koji su posedovali nešto, počeli osećati važnijim od onih koji „nemaju ništa“.
Ta je tendencija, samo mnogo većih razmera, prisutna i danas, u svim ljudskim društvima na planeti, prouzrokujući eksploataciju svih sredstava i materijalnih dobara za jednu manju, ali ekstremno bogatu populaciju ljudi na celoj planeti, koji imaju „vlast“ nad većinom u svim državama sveta. Želja ove manjine je uvođenje potpune, apsolutne kontrole nad svim ljudima na planeti, koja bi služila samo i samo njima, povećavajući na taj način kako njihova materijalna dobra, tako i sam uticaj nad širokim masama, otupljujući njihovu svest, želje i potrebe.
Plan i program Duhovnih energija za ove ljude je razotkrivanje njihovog pravog identiteta i ciljeva svim ljudima širom planete, kako bi kroz masovno buđenje došlo do saznanja istine i delovanja u pravcu oslobođenja od uticaja istih.“
Ljubiša

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial