Kazivanje energetskog centra Ljubiša - preneseno u meditaciji Čili Mesaroš - br. 1

Na današnji dan, 25.09.2019, ćerka i ja smo posetile Ljubišu. Prenosim Ljubišino kazivanje meni u 10:00.
„Ljudska rasa je zakoračila u sledeću fazu razvoja, zahvaljujući Duhovnim energijama uz odobrenje Stvaraoca. To znači da će nastupajuće promene, koje se planiraju i koje su neophodne kako bi se plan i program razvoja ljudske civilizacije išli odgovarajućim tokom, biti veoma brze i nagle, čak ponekad zastrašujuće za sve one koji se ne kreću u svetu Duhovnih energija. Mnoge će se promene, kako na ljudima, životinjama i biljkama, znači na celokupnoj prirodi na planeti Zemlji, dešavati naglo, i ljudska se svest, pogotovo ljudi u materiji neće moći prilagoditi.
Sve visokorazvijene civilizacije kosmosa željno čekaju momenat da uspostave kontakt sa pojedincima iz ljudske civilizacije, kako bi pomogli razvoj celokupne ljudske rase. Mnogobrojne kataklizme koje su predviđene će biti ublažene, zahvaljujući zajedničkim meditacijama, ali ne i potpuno uklonjene, jer se ljudska civilizacija ne bi probudila bez njih.
Pomoć Duhovnih energija će se još više pojačati svima onima koji rade u ime Višeg Cilja. Sve naredne generacije će imati sve veće blagoslove, ali i sve krupnije zadatke kako bi se ljudska civilizacija konačno izvela na pravi put, a to je da se uskladi sa voljom Stvaraoca. Svi će dobiti maksimalnu pomoć i podršku u ime Višeg Cilja, ali samo ukoliko im se misli, osećanja, reči i dela konstantno budu usklađivala sa voljom Stvaraoca. U suprotnom se ta pomoć ukida od strane Duhovnih energija. To je preneseno već i preko Roberta, ali pošto je ljudska svest troma i teško se menja, potrebno je da se to isto prenese od različitih osoba. Niko nije isti kao onaj drugi i svakome odgovara kazivanje na određeni način.
Moja pomoć i podrška, kao i isceljujuće mogućnosti su, sad kao Energetskog Centra, veoma snažne i kvalitetne, koristite ih za dobrobit svih vas. Prenesite ljudima, takođe, da su svakodnevne molitve Stvaraocu za spas planete od izuzetnog značaja, jer je to znak Duhovnim energijama i celom kosmosu da se ljudska civilizacija konačno i definitivno prenula i krenula putem duhovnog razvoja. Svaka molba, molitva, pozitivna misao je od neprocenjivog značaja za opstanak i razvoj ljudske rase.
Takođe je bitno da znate, da su svi, koji su čitali odlomak iz knjige Prosvetljenje, Kontakt sa drugim civilizacijama, nedavno objavljen, inicirani i mogu uspostaviti kontakt sa civilizacijom Ei Nei radi dobijanja pomoći, kao i isceljenja. To vam je dato radi vežbe. Koristite tu pomoć.
Hvala svima na radu u ime Višeg Cilja.“
Ljubiša

Meditacija 30.09.2019.
“Budućnost kosmosa je napredak u svakom pogledu, s toga se od toga ni ljudska civilizacija ne može izuzeti, pa će u narednom periodu doći do već pomenutih naglih promena bez kojih je budućnost ljudske rase nemoguća i nezamisliva.
Tokom evolucije čovečanstva ponovo je došlo do ključanja svih ljudskih devijacija, koja su
dostigla najnižu moguću tačku, pa je intervencija, kao i u svim takvim situacijama do sada, od
strane kosmosa neophodna radi opstanka ljudske rase. U suprotnom, ljudska civilizacija bi ubrzo došla do samouništenja, prouzrokujući katastrofu za sav živi svet i celu planetu Zemlju.
Moguće intervencije i pomoći će se odvijati u različitim sferama, na različitom, kako vidljivom, a još više na nevidljivom planu. Nagli porast obolelih će biti jedan od pokazatelja globalnih promena. Što se čitav proces bude više zahuktavao, to će se problemi, nerešivi na ljudski način, nagomilavati, pritiskajući utrnulu i nesnađenu ljudsku svest, kako bi ljudi konačno shvatili da je jedino ispravno rešenje duhovni razvoj i traženje pomoći od kosmosa i „Više sile“.
Momenat kada se to bude spoznalo će biti ona prva i prava tačka od koje će konačno razvoj ljudske civilizacije krenuti uzvodno. Na tom se putu mora istrajati do samog cilja, dok se kompletna ljudska civilizacija ne vrati ponovo na mesto gde je već jednom i bila – u Raj.” Duhovne energije i čitav kosmos će pružiti maksimalnu pomoć i podršku da se na tom putu ne posustane.“

Ljubiša

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial