Kazivanje Boga Ra - preneseno u meditaciji Čili Mesaroš

3.11.2019.
„Od svih 48 civilizacija ljudi kojima sam u duhovnom razvoju pomagao, koje sam izgradio i postavio na put Stvaraoca, sa ljudskom civilizacijom na planeti Zemlji sam imao i imam najviše problema. Ljudi na planeti Zemlji se teže otvaraju za Sveta znanja, teško ih primaju, a još teže se menjaju. Biće potrebno puno vremena i truda od strane Duhovnih energija i Svesti kosmosa da se ljudska rasa konačno i definitivno izvuče iz duhovnog mraka i slepila, i ponovo krene putem pravilnog razvoja, ka volji Stvaraoca.
Na tom vam putu i moja, kao i pomoć svih, već pomenutih energija, Svesti i Centara stoje na
raspolaganju, ali da bi se ona i realizovala, neophodno nas je zamoliti. O tome vam je svojevremeno govorio i Ljubiša, sad i Robert i svi oni koji Sveta znanja prenose, jer ni oni nisu imali nikakve drugačije mogućnosti. Sveta znanja se mogu prenositi isključivo preko ljudi koja su spremna i osposobljena u dovoljnoj meri da ih prime i predaju.
Moja, i želja čitavog univerzuma jeste, da se ljudska rasa na planeti Zemlji što pre priključi svojoj duhovnoj porodici u prostranstvima vasione. Imate za to sve moje blagoslove i svu moguću pomoć.
Neka vas Božanska svetlost obasjava!“

Bog Ra

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial