Kratko kazivanje Anđela– meditacija Čile Mesaroš

„Kada je planeta Zemlja bila samo jedno malo zrno prašine u svemiru, niko nije znao tačno u kom će se pravcu razvijati. Nije bilo tačnog plana, rokova, zamisli, samo napredak i razvoj, koji je bio i ostao prvi uslov u rastu kosmosa. Kada je dostigla odgovarajuću veličinu i nivo razvoja, započelo je njeno obogaćivanje, naseljavanje živim bićima, koja su nakon više miliona godina postala takva kakva su čovečanstvu danas poznata.

Puno je rada, brige, ljubavi i znanja uloženo u sve što ljudi danas tako olako remete, uništavaju, razgrađuju, ruše neobuzdanom prirodom svojom. Sve što se izgrađivalo tokom više miliona godina, može da se uništi za nekoliko trenutaka, nakon samo jedne nepromišljene odluke.

Da li je čudo što to priroda ne želi da dopusti?
Da li je čudo što se buni nakon toliko godina ugnjetavanja, rasipništva, nasilja?
Šta je važnije, čovek ili delo Stvaraočevo?
Boravak ljudi na ovoj planeti je samo prolazno stanje, kada im vreme i misija isteknu, odlaze dalje, ne može se dopustiti, dakle, da unište dom milionima.“

Anđeli.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial