Energetska struktura Blesak

“Ljubiša, dobio si jednu moć koja ti se danas spontano prikazala kao neka trouglasta piramida odnosno u dve dimenzije kao trougao od sive magle, pri čemu osnovica trougla leži tebi na grudima ispred vrata, a vrh trougla je dotakao osobu koju si želeo da isceliš. Ovo je jedna veličanstvena moć koja sadrži čitav niz mogućnosti.
Prva od tih je isceljenje od svih bolesti, pri čemu ti zasada možeš da daješ samo jednoj osobi, jednoj po jednoj, ali će brzo vrlo ta moć početi da se povećava.
Druga mogućnost je čišćenje duše od svih negativnih elemenata, od onih koje su dovele do bolesti kao što radi Akaša.
Treća mogućnost je uklanjanje svih jakih i srednje negativnih misli za period od mesec dana, a posle bi trebalo ovu seansu ponoviti.
Ono što je novo, čega dosad nije bilo, šta nije imao ni Zeleni dijamant, jeste sledeće.
Osobe kojima uradiš ovu seansu dobijaće promene u auri koje će kod njih stvarati određene tačkice kao mala jezgra koja će imati autonomno samostalno dejstvo u smislu delovanja na okolinu, na osobe sa kojima se korisnik sreće, tako što će kod njih uklanjati negativne misli, stvarati dobro raspoloženje i vršiti prenos dva do tri jezgarca na osobe sa kojima korisnik kontaktira u trajanju barem od 10 minuta. Pri tome će ova dva-tri malena jezgra stvarati sličnu situaciju kao kod osoba kojima si ti dao seansu. Počeće da uklanjaju negativne misli, stvaraju pozitivan način mišljenja i istovremeno, pri kontaktu sa drugim osobama u trajanju od barem 10 minuta, počeće da prenose, da umnožavaju ova dva jezgra, što predstavlja jedan proces koji se neće zaustaviti sve dok se ne završi oko 20 prenošenja na druge ljude.
Ovo je revolucionaran proces, o čemu dosad nisi mogao ni da sanjaš, kojim se deluje na vrlo veliki broj ljudi, na stotine pa i hiljade u zavisnosti od broja ljudi sa kojima se osobe kojima si ti uradio seansu sreću, ali samo u prvih mesec dana; posle toga ovaj proces prestaje, gasi se i potrebno ga je ponovo obnoviti.“
Dakle, proces prenošenja jezgara na drugu osobu završava se posle deset minuta kontakta sa tom osobom i jezgra se mogu preneti na dvadeset ljudi u roku od mesec dana od prvog kontakta za tu osobu.
„Ovo je jedno izuzetno osveženje, krupan korak napred, pomoć tebi i svim ljudima da što pre i što lakše proširite Sveta znanja na svoje poznanike i prijatelje a da oni dalje šire na svoje itd.“

Iz knjige: Kazivanja iz kosmosa

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial