Druga dimenzija stvaranja - Raj

„Razvijajući se u pravom pravcu, ljudska rasa je sve više prihvatala pozitivan način mišljenja i usklađivanje misli sa voljom Stvaraoca, čime je sebi omogućila izuzetan duhovni razvoj. Tokom gotovo milion godina ovakvog, postepenog razvoja, korak po korak, ljudska rasa na planeti Zemlji dostigla je najviši mogući nivo, tzv. drugu dimenziju stvaranja ili ono što se u ljudskim sećanjima zadržalo kao Raj. To je za današnje ljudske pojmove neverovatno visoki nivo razvoja koji je podrazumevao veliki broj prosvetljenih osoba, izuzetno visok duhovni nivo celog ljudskog roda, pri čemu je, naravno postepeno, dolazilo do smanjenja težine tela, tako da su ljudi u Raju bili izuzetno lagani, mogli su da prave skokove od dva-tri kilometra u daljinu i tri stotine metara u visinu.“

„Ipak, izbacivši ljude iz Raja, Stvaralac je bio svestan da on poseduje neizmernu moć praštanja i da će, kad-tad, morati da im oprosti njihove grehe i zbog toga je ostavio neke mogućnosti ponovnog razvoja ljudske rase skrivene u genetskom kodu, pri čemu su primena i korišćenje ovih moći koje su ljudi imali u Raju bili od strane Stvaraoca blokirani, sve do momenta kad ljudska rasa, ispaštajući za svoje grehe, ne prihvati svoje greške, ne pokaje se i ne započne ponovo put približavanja Stvaraocu, tj. razmišljajući samo na pozitivan način, u skladu sa voljom Stvaraoca. Pri tome je moguće da u relativno kratkom roku ponovo stignu do druge dimenzije, do Raja, jer su jednom taj put već prešli. Upravo je zbog ove mogućnosti koja pred ljudima stoji neophodno da ljudi shvate šta znači kosmos, kako on funkcioniše, od čega se sastoji, kako im može pomoći, jer je to neophodno da bi jednoga dana ponovo stigli u drugu dimenziju stvaranja, u Raj.“

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial