DNK i Životni talas

Septembar 2012.
DNK je, znači, povezana sa svim delovima aure i tela, svaka horizontalna nit je izdeljena na više prstenova, svaki od tih prstenova povezan je hiljadama i hiljadama energetskih kanala sa svim drugim DNK prstenovima, tako da oni neprekidno između sebe komuniciraju. Isto tako, svi su oni spojeni energetskim kanalima sa svojim delićem tela, svojim delićem aure, sa funkcijom tela, sa funkcijom aure. Dakle, to je jedna neverovatna mreža milijardi i milijardi kanala koji funkcionišu. DNK dakle prenosi informaciju na svaki delić tela i aure šta u narednom delu sekunde treba da radi od rođenja do smrti. Ali ko tu informaciju daje DNK? Ona se ne nalazi u DNK.
To znanje o razvoju čoveka, o razvoju svake ćelije kako ćelija treba da se razvije, iz čega treba da se sastoji, kako treba da se hrani, šta da radi sa otpadnim materijama, kako da stari i šta se dešava sa ćelijom kada umre, kako da se ona eliminiše, o svemu tome DNK ima informaciju, ima neverovatan program u sebi. Ali taj program ne funkcioniše sam od sebe, mora neko da ga pokrene. Taj program pokreće životni talas o kome smo mi govorili još pre petnaest godina, ali nikad nismo dokrajčili to znanje, zato što nam je falilo ovo predznanje o DNK. Ja sam mislio da životni talas deluje tako što deluje na auru, pa onda aura prenosi našem telu informacije kako da funkcioniše. Međutim, to nije tako. Životni talas svake sekunde prenosi svakom živom biću u kosmosu informaciju kako da funkcioniše. To je neverovatno nešto, zamislite koliko ima rasa, a koliko tek ima bića u kosmosu sa različitim statusom, različitim nivoom razvoja. Svakome životni talas prenosi u svakoj narednoj sekundi šta treba da uradi ceo organizam i svi milioni ćelija šta koja treba da radi. To globalno znanje svake sekunde preuzima DNK od životnog talasa i zatim po programu koji je ugrađen u DNK tačno zna kakvu informaciju treba da pošalje u svaku ćeliju, u svaki delić tela ili aure. To je jedan mehanizam kao sat koji neprekidno funkcioniše celog našeg života.
Dakle, životni talas je taj koji pokreće DNK, a DNK onda raspoređuje informacije po celom telu i, kada bi DNK stala dve sekunde, stali bismo i mi, a kada bi životni talas stao dve sekunde, stao bi život u celom kosmosu. Jednostavno, životni talas pokreće Hristova Energija i bez njega nema života u kosmosu, a bez DNK nema života u nama.

Iz knjige: Kazivanja iz kosmosa

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial