Cilj širenja Svetih znanja

„Suština efekata širenja Svetih znanja sastoji se, svakako prvenstveno u usklađivanju misli sa voljom Stvaraoca i postizanjem pravilnog načina mišljenja, ali i upoznavanjem sa Stvaraocem, sa njegovim delom, sa potrebom da ga neizmerno poštujemo i volimo. Širenje Svetih znanja ima zadatak da ljudska zajednica brzo napreduje prema volji Stvaraoca, dakle ceo taj poduhvat tesno je povezan sa Stvaraocem i on je tu centralna ličnost, centralni cilj i suština celog poduhvata. Širenje Svetih znanja u ljudskoj rasi na planeti Zemlji predstavlja projekat vraćanja ljudi ka Stvaraocu, ka njegovoj volji, to je dakle suština Svetih znanja! To je cilj Svetih znanja! Ubrzano vraćanje ljudi ka Stvaraocu kroz usklađivanje misli sa voljom Stvaraoca i ispravljanjem načina mišljenja i usklađivanjem sa voljom Stvaraoca. To je suština
svega.
Osnova širenja Svetih znanja, njegova suština, njegov krajnji cilj jeste usklađivanje misli ljudi i načina mišljenja sa voljom Stvaraoca. Sve ostalo je podrška, potpora, olakšanje, usmerenje, uklanjanje prepreka na tome putu. Kad se to postigne, tada će čovečanstvo imati višestruku korist, jer se neće završiti time da ljudi usklade svoje misli i način mišljenja sa voljom Stvaraoca, a da sve ostane isto, da se ne promeni, da ljudi gladuju i umiru od gladi, da postoji strahovito izrabljivanje čoveka na čoveku, da postoje prebogati i presiromašni, da postoji mržnja, nacionalna, verska, rasna koja stvara ratove, gramzivost, halapljivost, otimanje, eksploataciju drugih nacija itd. To je današnje zatečeno stanje, ali usklađivanje misli i načina mišljenja sa voljom Stvaraoca dovodi do epohalnih, grandioznih promena kakve nikada do sada nisu postojale među ljudima, ako računamo unazad sto dvadeset sedam hiljada godina, od pada iz Raja. U početku će se neke stvari delimično popraviti, neke značajno, neke u potpunosti, ali na kraju perioda širenja Svetih znanja neće svi problemi biti otklonjeni, jer zato ne postoji materijalna baza.“

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial