Normalna i paranormalna molba

Postavlja se pitanje kako reaguju energije na naše molbe za isceljenje. To nam je najinteresantnije, kako nas one isceljuju. Ima li predstavu neko ko nije pročitao „Auru“? Nema predstavu, jer niko nije mogao da mu kaže to. Kada ljudi daju molbu, iz našeg mozga strahovitom brzinom širi se kao luftbalon energetski talas molbe koji u trenutku stiže do kraja kosmosa. Na površini tog luftbalona nalazi se informacija o sadržaju molbe. Piše tamo za one koji mogu to da čitaju, a mogu Duhovne Energije, piše šta mi to molimo. Svi u kosmosu sem neinteligentnih energija znaju šta je sadržaj naše molbe i uopšte ne obraćaju pažnju na to, već samo konstatuju i upišu u svoju memoriju „Pero je dao takvu i takvu molbu tad i tad“, i ništa ne reaguju, samo konstatuju.

Stvaralac – Izlazak sunca

„Ljubiša, danas je na redu kazivanje o Stvaraocu. Postoji u kosmosu jedna duga, razvučena svetlost koja podseća na izlazak sunca, koja je sa donje strane ravna, a sa gornje je najšira na sredini, da bi se prema krajevima stanjivala dok se potpuno ne ukine. Ima zlatnu boju sunca, sa jednim crvenkastim pramenom desno od sredine. Ona je rezultat rada Stvaraoca tokom tri četvrtine veka kosmosa od početka, znači druge četvrtine pa sve do danas.

Cilj širenja Svetih znanja

„Suština efekata širenja Svetih znanja sastoji se, svakako prvenstveno u usklađivanju misli sa voljom Stvaraoca i postizanjem pravilnog načina mišljenja, ali i upoznavanjem sa Stvaraocem, sa njegovim delom, sa potrebom da ga neizmerno poštujemo i volimo. Širenje Svetih znanja ima zadatak da ljudska zajednica brzo napreduje prema volji Stvaraoca, dakle ceo taj poduhvat tesno je povezan sa Stvaraocem i on je tu centralna ličnost, centralni cilj i suština celog poduhvata. Širenje Svetih znanja u ljudskoj rasi na planeti Zemlji predstavlja projekat vraćanja ljudi ka Stvaraocu, ka njegovoj volji, to je dakle suština Svetih znanja! To je cilj Svetih znanja! Ubrzano vraćanje ljudi ka Stvaraocu kroz usklađivanje misli sa voljom Stvaraoca i ispravljanjem načina mišljenja i usklađivanjem sa voljom Stvaraoca. To je suština
svega.

Stvaranje živih bića

„Stvaranje je najviše dostignuće, najviši cilj kosmosa, koje je u glavnom opredeljenju kosmosa i predstavlja razvoj kosmosa, dolazi na prvo mesto, jer bez stvaranja nečeg novog, bez obzira na vrstu i sadržaj, nema ni razvoja. Ne može se ništa razvijati a da se tapka u mestu, da se ništa novo ne stvori. Stvaranje je, naravno, širok pojam, počev od stvaranja energija, energetskih polja, kosmičkih centara, raznih grupacija, raznih programa za energetske subjekte itd.

Reagovanje energija na sadržaj ljudskih misli

„Ljubiša, pozdravljam te. Dočekali smo da započnemo i drugu knjigu, nek ti je sa srećom i uspešno.“
„Hvala ti, Avalokitešvara.“
„Ljubiša, počećemo sa jednom interesantnom temom u vezi sa energijama kosmosa. Naime, kad god baciš pogled na zvezdano nebo prepuno zvezda i ponegde neke magličaste tvorevine, ti si poslao time svoju misao u kosmos koja sadrži tvoje saznanje, tvoje viđenje tog predivnog izgleda jednog delića kosmosa koje ti imaš u svom vidokrugu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial