Približavanje planete Zemlje Suncu 21.12.2012. godine

Oktobar 2012. Beograd
Krenimo na glavnu temu današnjeg sastanka. Više starih civilizacija proreklo je da će 21.12.2012. godine biti smak sveta. Te civilizacije živele su na različitim kontinentima, jedna je živela u Južnoj Americi, a druga u Aziji pre dve-tri hiljade godina, i nisu mogle jedna drugoj da prenesu tu informaciju, što znači da su samostalno došle do istih zaključka o smaku sveta. Nauka kaže da će tog dana Zemlja biti najbliža Suncu u istoriji i da nije bilo sličnog dana od kada ljudi znaju za astronomiju ili bilo kakva posmatranja zvezda.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial