Duhovni ritual u Studenici – Aktiviranje senzitivnih tačaka planete Zemlje

April 2011. Beograd.

Ritual u Studenici bio je jako važan i bilo je oko 170 učesnika. Neki su bili kod kuće, a neki u Studenici. Prema mišljenju Duhovnih Energija ovaj ritual u Studenici bio je presudan, prelomio je naš rad čiji je glavni cilj bio da se jezgro Zemlje dovede i svoju osu vrati u svoju osu. Rezultat toga je da 2012. godine, kada će Zemlja biti najbliža Suncu u istoriji, Sunce ne odbaci Zemlju na dužu orbitu ili je ne privuče na bližu, što bi dovelo do kataklizmi kao što su ledeno doba ili vrućine. Dakle, ritual u Studenici bio je presudan, prelomili smo, prešli smo polovinu posla, jer po nekim najavama Duhovnih Energija ne bi se moglo ići više unazad već samo napred, vezano za orbitu Zemlje i odnose sa Suncem.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial