Poruka Duhovnih Energija 14.3.2020.

„Ono što je na umu, vidi se čak i na drumu.
Ono što iz tebe leti, kad se desi se seti.
Kreiraj sreću da isijavaš,
Kreiraj radost da obasjavaš.
Kreiraj svetlo na tvojoj putanji,
Svaku tugu na minimum smanji.
Ono što je u glavi, uvek se pojavi u javi.
Jer glava zbrku pravi,
Ostavi sreću na javi.
Kako u umu, tako i na drumu.
Kako u glavi, tako i na javi.
Seti se ovih redova, to su mudrosti dedova,
Koje za života dobiše, a kroz iskustvo izgubiše,
Mnoge trenutke sreće bacajući tuge na vreće.
Učeći i njih neki preci, negativu u startu seci.
Mudrost je biti srećan,
Srećan znači biti večan.
Kolo sreće dva kraja ima.
Budi svestan jer se sve snima
Na nekoj kosmičkoj traci, koja ne može da se baci.
Jer dela čine sreću tvoju, dela koja sreći daju boju.
Srećan ti, pa srećni svi, družimo se srećni mi.
Sreća u meni, sreća u nama, Stvaraoc je uvek sa vama.“

Preneseno sa sajta: www.lepotaduhovnograzvoja.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial